Υπερανάληψη: Τι είναι & πώς να την αξιοποιήσετε

Μάθετε χρήσιμες πληροφορίες για τη δυνατότητα της υπερανάληψης και πώς μπορεί να σας βοηθήσει, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Η πορεία μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, είναι συναρπαστική και γεμάτη εμπειρίες. Μαζί με τα θετικά ορόσημα, τις επαγγελματικές επιτυχίες και τις δημιουργικές στιγμές, υπάρχουν και οι δυσκολίες, οι οποίες, πολλές φορές μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη προετοιμασία. Μία από αυτές τις δυσκολίες αφορά στις ταμειακές ροές.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, αλλά και λύσεις για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών σας αναγκών, όπως η δυνατότητα  υπερανάληψης που συνδέεται με τον εταιρικό σας λογαριασμό όψεως.

Σε τι διαφέρει από το εφάπαξ δάνειο

Η υπερανάληψη συχνά συγχέεται με τη δανειοδότηση. Ενώ μπορεί σε κάποια σημεία να μοιάζουν, υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών λύσεων. Ειδικότερα:

 

  • Σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά δάνεια τακτών δόσεων που αποτελούν μία μεσομακροπρόθεσμη πηγή χρηματοδότησης, η τραπεζική υπερανάληψη λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, αφού χρησιμοποιείται για να προσφέρει ρευστότητα στην επιχείρηση άμεσα και για μικρό χρονικό διάστημα, σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης υπερβαίνει το ποσό που είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό της.
  • Στην περίπτωση του εφάπαξ δανείου τακτών δόσεων, το  ποσό που χορηγείται από την τράπεζα είναι συγκεκριμένο, για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, ενώ στην υπερανάληψη δίνεται η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε μετρητά με όριο υπερανάληψης (overdraft) που συνδέεται με το λογαριασμό όψεως, μέσω του οποίου διενεργούνται οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας.

Υπερανάληψη: Τι είναι & πώς να την αξιοποιήσετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της υπερανάληψης που οφείλετε να γνωρίζετε πριν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα του εταιρικού σας λογαριασμού όψεως. 

 

  • Το ύψος του ποσού που μπορεί να «ξεκλειδώσει» η τράπεζα προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, καθώς και του συναλλακτικού σας κυκλώματος. 
  • Η διάρκεια της υπερανάληψης  καθορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.
  • Όπως σε κάθε μορφή δανεισμού, έτσι και στην υπερανάληψη απαιτούνται οι συνήθεις ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις (εγγυήσεις φυσικών προσώπων, εμπράγματες εξασφαλίσεις, , κ.ά.), ανάλογα με την περίπτωση.

Εκτός από την υπερανάληψη,  υπάρχουν και άλλα προϊόντα ρευστότητας κατάλληλα για τις άμεσες ανάγκες μιας επιχείρησης. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος διαθέτει την εξειδίκευση και την εμπειρία να σας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση και να συζητήσετε μαζί τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top