Λογαριασμοί καταθέσεων: Ποια προνόμια απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους τύπους και ποιον να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας
Η ρευστότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες σταθερότητας, αλλά και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση των διαθεσίμων αποτελεί ζητούμενο για κάθε επιχειρηματία, από το άνοιγμα ήδη του πρώτου εταιρικού λογαριασμού. Πρόκειται για τον λογαριασμό από τον οποίο περνούν όλες οι κινήσεις της εταιρίας, από τις πληρωμές μισθοδοσίας και τυχόν πάγιες εντολές πληρωμής έως και τον έλεγχο των εισπράξεων. 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο επιχειρηματίας να διερευνήσει σε βάθος τις διαθέσιμες επιλογές και την ύπαρξη επιπλέον παροχών όπως, για παράδειγμα, τη δυνατότητα υπερανάληψης  και τα επιπρόσθετα προνόμια που μπορεί να έχει σε όλο το φάσμα συναλλακτικών αναγκών της επιχείρησης και σε συνδυασμό και με άλλα τραπεζικά προϊόντα.
 

Οι τύποι των λογαριασμών

Στον εκάστοτε επαγγελματικό λογαριασμό πιστώνονται ποσά που προέρχονται από συναλλαγές, οι οποίες γίνονται, είτε με μετρητά είτε με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, πληρωμές με κάρτες, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές, πιστώσεις ή εισπράξεις από e-shop. 

  • Ο λογαριασμός όψεως αποτελεί το βασικότερο εργαλείο που υποχρεωτικά διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται για το σύνολο των συναλλαγών της επιχείρησης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2021 ήταν ενεργοί περίπου 10 εκατομμύρια λογαριασμοί όψεως, σε σύνολο 36 εκατομμυρίων καταθετικών λογαριασμών.  
  • Οι προθεσμιακοί λογαριασμοί. Σε αυτούς οι επιχειρήσεις συνήθως μπορούν να τοποθετούν τα χρήματά τους, με εξασφαλισμένο αρχικό κεφάλαιο και υψηλότερες αποδόσεις στη λήξη.

Λογαριασμοί καταθέσεων: Ποια προνόμια απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις

Τα προνόμια

Στην τραπεζική αγορά προσφέρονται προνομιακά πακέτα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Σημαντική έκπτωση, για τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα εμβάσματα, μέχρι ενός ποσού. Πρόκειται για μία σημαντική διευκόλυνση, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των συναλλαγών,  που διεκπεραιώνουν σε μηνιαία βάση οι επιχειρήσεις, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας. 
  • Το δικαίωμα υπερανάληψης, της πρόσβασης δηλαδή σε μετρητά με όριο που συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές.
  • Προνομιακή τιμολόγηση σε άλλα προϊόντα της Τράπεζας, που θα ήταν χρήσιμα για μία επιχείρηση και, ειδικά, για αυτές που μόλις ξεκινούν τη λειτουργία τους. 
  • Μπλοκ επιταγών. Ένα εργαλείο πληρωμών που συνδυάζεται με το άνοιγμα ενός επαγγελματικού λογαριασμού, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, προσφέροντας, σε κάποιες περιπτώσεις, δωρεάν συγκεκριμένο αριθμό φύλλων ανά έτος.

Διαθέσιμες επιλογές

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε επαγγελματικούς λογαριασμούς, και συγκεκριμένα τους:

  • Business Basic: για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με προνόμια, όπως: η εξόφληση δωρεάν πληρωμής τριών λογαριασμών ανά μήνα, χωρίς προμήθεια, μέσω πάγιας εντολής ή μέσω Internet/Mobile Βanking, η απόκτηση της χρεωστικής κάρτας Debit Mastercard Business με 50% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή για την 1η κάρτα, δωρεάν 10 φύλλα επιταγών το έτος και  δωρεάν εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού τους μέσω Internet
  • Business Prestige: με το λογαριασμό αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν ή να λαμβάνουν χρήματα από τράπεζα εσωτερικού με προνομιακούς όρους, να εξοφλούν απεριόριστους λογαριασμούς χωρίς προμήθεια, μέσω πάγιας εντολής ή μέσω Internet/Mobile Banking, να αποκτήσουν τη χρεωστική κάρτα Debit Mastercard Business με δωρεάν ετήσια συνδρομή για την 1η κάρτα, να έχουν δωρεάν 100/200 φύλλα επιταγών το χρόνο εάν πρόκειται για φυσικό/νομικό πρόσωπο αντίστοιχα και  δωρεάν εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού τους μέσω Internet

Μέσω των λογαριασμών αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ σε συνεργασία με τον Επαγγελματικό τους Σύμβουλο Business Banking εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους σε σύγχρονα πακέτα προϊόντων και νέες ψηφιακές λύσεις, χρηματοδοτικές λύσεις, λύσεις εισπράξεων και πληρωμών και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες. 

 

 

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top