Η οικονομική ευελιξία της επιχείρησής σας

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης

Παρά τον πολύ σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εγχώρια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, ένα χαρακτηριστικό τους είναι συχνά η αντιμετώπιση δυσκολιών στην άντληση χρηματοδότησης.

Αυτή η πραγματικότητα ισχύει και για τη χώρα μας, ενώ παράλληλα είναι γνωστό ότι, με δεδομένες τις συνθήκες στις σύγχρονες αγορές, η χρηματοδότηση παγίων και κεφαλαίου κίνησης αποτελεί συχνά απαραίτητη στήριξη για μια μικρομεσαία επιχείρηση, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική και να επιτύχει  τη μετάβαση σε πιο πράσινες τεχνολογίες με χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, την ένταξη σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, η ψηφιακή αναβάθμιση και η ανάπτυξη καινοτομίας.

Ποια είναι, όμως, τα βασικά σημεία μιας αίτησης για χρηματοδότηση;

  • Από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας, είναι βασικό να προκύπτει ότι μπορεί να καλύψει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.
  • Εξηγήστε πώς θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση, μέσα από ένα άρτια καταρτισμένο business plan.
  • Φροντίστε το ποσό της χρηματοδότησης να συνάδει με την πραγματική ανάγκη που θα καλύψει και τις μελλοντικές ροές των εσόδων σας και εξετάστε τη δυνατότητα παροχής εξασφαλίσεων. 

Η οικονομική ευελιξία της επιχείρησής σας

Ευέλικτο κεφάλαιο κίνησης

Η πιο ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης είναι η ανοικτή χρηματοδότηση για όριο κεφαλαίου κίνησης. Πρόκειται για έγκριση πιστωτικού ορίου προς την επιχείρηση, το οποίο δύναται να προσαρμόζεται με βάση το συναλλακτικό κύκλωμά της. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι – εντός του χρόνου ισχύος του – μπορεί να επαναχορηγείται το εξοφλημένο κεφάλαιο. 

Από το εγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ποσό που χρειάζεστε κάθε φορά. Οι τόκοι και τα έξοδα χρεώνονται αναλόγως του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Οι τόκοι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι εξαμηνιαίοι και επιβαρύνουν μόνο το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει ενώ τα έξοδα του είναι ανάλογα της εγκεκριμένης χρηματοδότησης και όχι της χρήσης. Μπορείτε να εξοφλείτε το κεφάλαιο σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας. 

Αν το πιστωτικό σας όριο αξιοποιηθεί σωστά, με την έγκαιρη επιστροφή του οφειλόμενου ποσού στον λογαριασμό, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο οικονομικό εργαλείο που έχετε στη διάθεση της επιχείρησής σας, όποτε το χρειαστείτε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαθέσιμες λύσεις ανοιχτής χρηματοδότησης.


Χρηματοδότηση συγκεκριμένης διάρκειας

Σε αυτή την περίπτωση, αντλείτε ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο έχει προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής. Το κεφάλαιο εξοφλείται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται κάθε εξάμηνο.  Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε την ευελιξία να προχωρήσετε σε μερική ή ολική αποπληρωμή της χρηματοδότησης, ακόμα και online, μέσα από το Internet Banking.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το εφάπαξ κεφάλαιο κίνησης συγκριμένης διάρκειας. 

Tip: Μπορείτε να συνδέσετε το POS της επιχείρησής σας με τον λογαριασμό της χρηματοδότησης!

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητάς τους. Αξιοποιώντας τα σωστά μπορούν, αφενός, να ενδυναμώσουν τη λειτουργικότητά τους σε απαιτητικές περιόδους και, αφετέρου, να επιβιώσουν και να ενισχυθούν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και εδώ, ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος μπορεί να σας κατευθύνει για να προχωρήσετε στην καταλληλότερη για την επιχείρησή σας επιλογή. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top