Αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για την επιχείρησή σας

Μάθετε περισσότερα για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που σας προσφέρει

Μέσα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με σωστή πληροφόρηση και έγκαιρες κινήσεις, έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε τομείς οι οποίοι αναμένεται να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ευρύτερα.

 Πρόκειται να διατεθούν για τη χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη, και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά. Τα συνολικά κεφάλαια είναι αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της περιόδου 2014-2020 και το νέο ΕΣΠΑ φιλοδοξεί να στηρίξει και να ενισχύσει σημαντικά έναν πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων. 

Το νέο ΕΣΠΑ δίνει πολλαπλές ευκαιρίες στη δέσμευση και αξιοποίηση πόρων, με δράσεις, μεταξύ άλλων, για: 

 • Τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
 • Τις συνέργειες μεταξύ τους (clustering)
 • Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • Την ίδρυση επιχείρησης
 • Τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Την πρόσληψη και την κατάρτιση προσωπικού
 •  Τις επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Τη συμβουλευτική υποστήριξη-καθοδήγηση της επιχείρησης

 

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-27 θα αξιοποιηθούν με σκοπό τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα αγγίζουν τις παρακάτω περιοχές.

 

Τουρισμός

Απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονιστούν και να επενδύσουν στη διαφοροποίηση του προϊόντος τους.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη μετά Covid εποχή, παρέχοντας τη δυνατότητα επιδότησης για ανακαίνιση σε υφιστάμενες τουριστικές μονάδες και τη δυνατότητα επιδότησης νέων επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για την επιχείρησή σας

Επιχειρησιακή εξοικονόμηση ενέργειας

Η μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί μία περιοχή από την οποία εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μειώνοντας κατά πολύ το ενεργειακό κόστος λειτουργίας τους, μέσω επιδοτήσεων συγκεκριμένων πρακτικών και δράσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Επενδύσεις σε ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και υποδομών
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον μηχανολογικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Έξυπνη μεταποίηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί δαπάνες μεταποιητικών επιχειρήσεων για την  προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού, παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε έως 50% (καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης ανά περιφέρεια). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το gov.gr, ισχύει η παρακάτω περίοδος για την υποβολή αιτήσεων.
 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 07/12/2022 από τις 13:00
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 01/02/2023 έως τις 13:00
 
Η δημόσια δαπάνη και ενίσχυση της επιχείρησης υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, με τη βοήθεια  εξελιγμένων τεχνολογιών και πληροφορικής.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες σχετίζονται με:

 • Εγκατάσταση υποδομών για εργασία εξ αποστάσεως
 • Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης εργασιών
 • Προμήθεια λογισμικού αυτοματοποίησης διαδικασιών

Ηλεκτροκίνητα οχήματα και φορτιστές

Οι περιβαλλοντολογικές ανάγκες είναι πολλές και στην κάλυψή τους έρχεται να συμβάλλει αποτελεσματικά η εξέλιξη της τεχνολογίας, με τη δημιουργία ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τα οποία το ΕΣΠΑ 2021-27 στηρίζει, επιδοτώντας:

 • την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα ηλεκτροκίνητα
 • την προμήθεια ηλεκτρικών φορτιστών και του αντίστοιχου εξοπλισμού
 • τη δημιουργία δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε επιχειρήσεις

Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα

Η χώρα μας παράγει μεγάλη ποικιλία προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Το ΕΣΠΑ 2021-27 στοχεύει στην ενίσχυσή των επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα, δίνοντας κίνητρα για υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, ιδιαίτερα στις επενδύσεις προϊόντων υψηλής ποιότητας, στη δημιουργία καινοτομίας και στη βιολογική επεξεργασία τροφίμων.

Μιλήστε με τον Σύμβουλό σας

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27 και οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πολύ διευρυμένες και κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει σωστή καθοδήγηση, ώστε να διεκδικήσει έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο, τη στήριξη και τη χρηματοδότηση που χρειάζεται.

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος από την Εθνική Τράπεζα είναι ο άνθρωπος που θα σας καθοδηγήσει με γνώσεις και επαγγελματισμό προκειμένου να επωφεληθείτε από τις επιδοτήσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Στο δίκτυο καταστημάτων θα βρείτε στελέχη τα οποία μπορούν να σας κατευθύνουν, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας, από την αίτηση και σε όλη την πορεία υλοποίησης της επένδυσής σας.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top