Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Καταθέσεις Όψεως σε ξένο νόμισμα

Η Εθνική Τράπεζα σχεδίασε για εσάς τον καταθετικό  λογαριασμό Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα, ένα διαχειριστικό καταθετικό λογαριασμό σε συνάλλαγμα, για την κάλυψη των επιχειρηματικών σας αναγκών και την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συναλλαγών σας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογαριασμού Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα είναι τα εξής:

 • Επιτόκιο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το νόμισμα τήρησης του λογαριασμού
 • Κατάθεση στα κυριότερα ξένα νομίσματα
 • Εξαμηνιαία καταβολή τόκων
 • Πληροφόρηση για τον λογαριασμό σας μέσω ενημέρωσης του βιβλιαρίου καταθέσεων.

 

Δικαιούχοι

 • Φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες 
 • Νομικά πρόσωπα.

 

Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης

Το ισότιμο των €300

 

Νόμισμα

Δυνατότητα ανοίγματος του λογαριασμού σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω νομίσματα: Δολάριο Η.Π.Α. (USD), Φράγκο Ελβετίας (CHF), Δολάριο Καναδά (CAD), Κορώνα Σουηδίας (SEK), Κορώνα Νορβηγίας (ΝΟΚ), Κορώνα Δανίας (DKK), Γιεν Ιαπωνίας (JPY), Δολάριο Αυστραλίας (AUD), Λίρα Αγγλίας (GBP), Λίρα Τουρκίας Νέα (TRY), Λέι Ρουμανίας (RON), Ραντ Νοτίου Αφρικής (ZAR), Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD).

 

Παροχές

 • Τήρηση του λογαριασμού χωρίς επιβαρύνσεις
 • Βιβλιάριο καταθέσεων
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με επενδυτικά προϊόντα που εκδίδονται στο νόμισμα τήρησης του λογαριασμού
 • Δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας στο εξωτερικό για διευκόλυνση των  συναλλαγών σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Εξυπηρέτηση από το ευρύ δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.

 

Επιτόκια –Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήσε εδώ.

 

Προσυμβατική ενημέρωση και Σύμβαση

 

Βασικά δικαιολογητικά

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο  Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.

Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας, προκειμένου τα στελέχη μας να σας ενημερώσουν για τα νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα χρειαστεί να προσκομίσετε ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας.