Αποκτήστε το σε λίγα βήματα

Υποβολή αιτήματος
Υποβάλετε το αίτημά σας τηλεφωνικά καλώντας στο 210 48 48 484 ή στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί, αφού πρώτα λάβετε όλη την απαιτούμενη προσυμβατική ενημέρωση.
Αξιολόγηση αιτήματος-Ενημέρωση
Εφόσον υποβάλετε τηλεφωνικά την αίτησή σας θα ακολουθήσει η αξιολόγησή της και εφόσον αυτή εγκριθεί,  θα ενημερωθείτε  για την έγκριση του Overdraft Μισθοδοτικού Reward προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.
Τελική έγκριση
Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά για την τελική έγκριση του Overdraft  Μισθοδοτικού Reward και θα ακολουθήσει η υπογραφή της δανειακής σύμβασης και η ενεργοποίηση του ορίου στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας.
Ραντεβού σε Κατάστημα
Κατά την προσέλευσή σας στο κατάστημα θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας και οικονομικού-συναλλακτικού προφίλ (πχ Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθαριστικό Σημείωμα από Δ.Ο.Υ., επιβεβαιωτικό έγγραφο διεύθυνσης κατοικίας/τηλεφώνου επικοινωνίας).
Go For More

Go For More: earn points, earn euros!

Transactions with your credit card, payment of your bills, insurance of your vehicle, consistent repayment of your loan installments, purchases at the partner businesses with your debit or prepaid card, and much more. These are all ways in which you earn points and redeem them in more than 7,500 partner businesses throughout Greece. This way you pay less or not at all!
Tell me more

Το Overdraft Μισθοδοτικού Reward αναλυτικά

 • Έχετε τη δυνατότητα έγκρισης ορίου υπερανάληψης έως έναν καθαρό μηνιαίο μισθό για το πρώτο έτος με ανώτατο ποσό ορίου τα 10.000€.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε την αύξηση του ορίου έως 5 μικτούς μισθούς και έως 10.000€, μετά το πρώτο έτος.
 • Εάν έχετε χαμηλό εισόδημα, εφόσον το επιθυμείτε, είναι η δυνατή η παροχή εγγύησης  τρίτου προσώπου (εγγυητή).
 • Tα πρώτα 150€ της οφειλής είναι άτοκα.
 • Τυχόν  εναπομένον χρεωστικό  υπόλοιπο: για το πρώτο έτος εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο ΕΚΤ* + 8,00%** και στη συνέχεια με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σήμερα 11,50%** (με έκπτωση 1 μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο γενικών πελατών).
 • Μπορείτε να εξοφλήσετε ολικώς ή μερικώς το όριο/την οφειλή σας χωρίς επιβάρυνση.
 • Απολαμβάνετε επιπλέον οφέλη με τον  καταθετικό λογαριασμό σας reward, όπως:
  • δωρεάν 1 πληρωμή λογαριασμού/μήνα προς όλες τις εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας μέσω πάγιας εντολής και μέσω Internet/Mobile Banking
  • έκπτωση 1 μονάδας στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του προσωπικού δανείου «Ανταπόδοση»
  • o προσφορά της πιστωτικής κάρτας Silver και των πιστωτικών καρτών CLASSIC MASTERCARD, GOLD MASTERCARD, CLASSIC VISA, PLATINUM MC (ισχύει μόνο για υφιστάμενες κάρτες) με έκπτωση 1 μονάδας στο επιτόκιο αγορών και δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο τήρησης του λογαριασμού
  • έκπτωση 25% για κάθε φόρτιση της κάρτας Prepaid VISA ή και i-bank payband
  • o έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκρισης στεγαστικού δανείου της τράπεζάς μας

 

*ΕΚΤ = Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
**πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%

 
 

 

Έχετε απορίες;

Έχετε τη δυνατότητα να καταθέτετε στο λογαριασμό σας οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για να εξοφλήσετε ολικώς ή μερικώς την οφειλή σας.  Το όριο υπερανάληψης είναι ανακυκλούμενο και κάθε φορά που εξοφλείτε την οφειλή σας μπορείτε να το επαναχρησιμοποιήσετε.
Οι τόκοι για τη χρήση του ορίου υπερανάληψης χρεώνονται κάθε 31η Δεκεμβρίου και 30η Ιουνίου και πρέπει να εξοφλούνται άμεσα.

 • Δαπάνη εξέτασης αιτήματος: €22
 • Ετήσια δαπάνη ανανέωσης: €20
 
Για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις κινήσεις του λογαριασμού, το επιτόκιο, κάποιο ποσό υπέρβασης που χρειάζεται άμεση πληρωμή κ.ά., η Τράπεζα θα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο ειδοποιητήριο. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε το  Internet Banking, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bank statements κι έτσι να λαμβάνετε ενημέρωση για την έκδοση του ειδοποιητηρίου σας στο email σας.
To όριο υπερανάληψης Overdraft Μισθοδοτικού Reward μπορεί να ανέλθει στο ποσό ενός καθαρού μηνιαίου μισθού, μετά από έλεγχο, πιστοληπτικής ικανότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η παροχή εξασφαλίσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα παροχής εγγύησης τρίτου προσώπου, εφ΄ όσον αυτή εγκριθεί. Μετά το πρώτο έτος, σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης αύξησης του ορίου, με μέγιστο όριο 5 μικτούς μηνιαίους μισθούς.
Με την Ανακυκλούμενη Πίστωση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ξανά το ποσό που αποπληρώνετε.
 

Τα πρώτα €150 είναι άτοκα ενώ για την υπόλοιπη χρεωστική οφειλή, για το πρώτο έτος ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο ΕΚΤ* + 8,00**%  και στη συνέχεια προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σήμερα 11,50%** (έκπτωση 1 μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο γενικών πελατών), διοικητικά καθοριζόμενο εξαρτώμενο από τις μεταβολές του ΕΚΤ*.

*ΕΚΤ=παρεμβατικό επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
** Τα επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,6%.

 
Σ.Ε.Π.Π.Ε. σημαίνει «Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης» και σας βοηθά να συγκρίνετε τους όρους χρηματοδότησης μεταξύ διαφορετικών τραπεζών.  Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα Σ.Ε.Π.Π.Ε.
Το ΣΕΠΠΕ με το οποίο επιβαρύνεται ο Καταθέτης - Πιστούχος ανέρχεται σε 16,63%, για ποσό χορήγησης € 1.500, με τρίμηνη διάρκεια σύμβασης πίστωσης, πλήρη ανάληψη του συνολικού ποσού πίστωσης, δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος ποσού € 22  και ισχύον ονομαστικό επιτόκιο 10,00% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν. 128/75).
Το ΣΕΠΠΕ μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. Το προαναφερόμενο ποσοστό του ΣΕΠΠΕ προκύπτει μόνο εφόσον συντρέξουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος.
 

What supporting documents do I need?

 • Identity card or passport
  Your ID card or passport must be valid.
  Tell me more
 • Proof of current home address
  This can be a recent utility bill or other document evidencing your home address.
 • Income Tax Clearance Certificate
  The income tax slip clearance certificate of the last two years.
 • Phone bill
  A recent landline telephone bill from your service provider.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

e-Value Banking Bundle

e-Value Package

Discover the privileged, digital banking services we offer you
Tell me more
Value salary account

Value salary account

Learn more about this privileged salary account
Tell me more
Value Package - Bill Payments & Health Check

Value Package

Explore an attractive package of banking services on favorable terms.
Tell me more
Salary Reward Payroll Account

Salary reward

Learn more about the special range of bonus features available to salaried employees or pensioners.
Tell me more
I study Student Life Account

Student Life Account

Meet your student life needs from tuition fees to everyday transactions
Tell me more
Value Plus Banking Bundle

Value Plus Package

Satisfy your daily needs and enjoy even more benefits
Tell me more
Premium Banking Bundle

Premium Package

Discover a complete, top-quality banking experience
Tell me more
Express Personal Loan

EXPRESS Personal Loan

Cover the first expenses of your new house or your other personal or family needs
Tell me more
Debit Cards

Debit cards

Make your everyday life easier through secure transactions
Tell me more

Our customer service team is here for you

Our highly trained team is waiting to answer any questions you may have, in person or by phone.  
Close
Close
back-to-top