Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επαγγελματικός Plus

Για εσάς που είστε ελεύθερος επαγγελματίας και δεν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει το λογαριασμό Επαγγελματικός Plus!

Ο λογαριασμός σας Επαγγελματικός Plus συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του καταθετικού λογαριασμού (διαχειριστικού ή αποταμιευτικού) με πολλές πιστωτικές και συναλλακτικές διευκολύνσεις. Καλύπτει όλες τις ανάγκες σας, ως επαγγελματία αλλά και ως ιδιώτη, καθώς και της οικογένειάς σας.

Ο προνομιακός λογαριασμός Επαγγελματικός Plus σας προσφέρει:

 • προνομιακό επιτόκιο στον καταθετικό λογαριασμό (σε σχέση με το απλό ταμιευτήριο)
 • δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας
 • δωρεάν εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, COSMΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΕΥΔΑΠ)
 • έκπτωση στο κυμαινόμενο επιτόκιο βασικών καταναλωτικών δανείων
 • μειωμένα έξοδα σε επαγγελματικά δάνεια
 • δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ασφάλειας  της Εθνικής Τράπεζας, Ασφάλισης Οχήματος, με ευνοϊκή τιμολόγηση.

... και πολλές άλλες παροχές για σας αλλά και για τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, αποτελώντας ένα μοναδικό διαχειριστικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να εξυπηρετείτε κάθε τραπεζική σας συναλλαγή.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ.).

 

Παροχές

 

PLUS στη ρευστότητά σας

 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του Δικαιώματος Υπερανάληψης (Overdraft) για τους τρεχούμενους λογαριασμούς. Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού.
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του προϊόντος συγκέντρωσης οφειλών Άρση Βαρών οφειλών ΕΤE (χωρίς εξασφαλίσεις). Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού.
 • Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου Ανταπόδοση. Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού.
 • Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη του δανείου Ανταπόδοση. Οι προνομιακοί όροι ισχύουν για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού.
 • Έκπτωση 1 μονάδας στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια αγορών και αναλήψεων μετρητών των πιστωτικών καρτών Mastercard,  gold Mastercard VISA και δωρεάν συνδρομή για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού.

 

PLUS στην κάλυψη των στεγαστικών σας αναγκών

 • Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκρισης δανείου

 

PLUS στην κάλυψη των επαγγελματικών σας αναγκών

Στους νέους καταθέτες του λογαριασμού Επαγγελματικός Plus προσφέρεται:

 

PLUS στην ασφάλεια και φροντίδα

Δυνατότητα  συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

 

PLUS στην ευκολία σας

 • Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας
 • Δωρεάν αυτόματη εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, COSMOΤΕ, ΕΥΔΑΠ) με χρέωση του λογαριασμού σας, μέσω πάγιας εντολής, για όσο καιρό είστε κάτοχος του λογαριασμού «Επαγγελματικός Plus»
 • Εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. ή διαφόρων συνδρομών, μέσω πάγιας εντολής
 • Εξόφληση, χωρίς επιβάρυνση, διαφόρων υποχρεώσεών σας (π.χ. ενοίκιο, δίδακτρα) με χρέωση του λογαριασμού σας σε τακτές ημερομηνίες και με σταθερό ποσό, μέσω πάγιας εντολής
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια για την αυτόματη και ανέξοδη εξόφληση των δόσεων
 • Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού σας:
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος με δωρεάν τριμηνιαία αποστολή αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας ή στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού
  • Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, με την ενημέρωση του βιβλιαρίου, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας
 • Στους τρεχούμενους λογαριασμούς, δυνατότητα λήψης μηνιαίου αντιγράφου κίνησης:
  • μέσω της εφαρμογής Internet Banking (i-statement): δωρεάν
  • στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού: δωρεάν
  • στη διεύθυνση επικοινωνίας σας: με χρέωση
 • Δυνατότητα λήψης τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο Κατάστημα τήρησης  του λογαριασμού, με χρέωση
 • Δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο μέσω:
  • της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking για την κίνηση των τριών τελευταίων μηνών του λογαριασμού σας
  • του δικτύου i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας (αφορά τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας).

Τα προνόμια του Επαγγελματικού Plus ως προς το δικαίωμα υπερανάληψης (Overdraft) και τα δάνεια καταναλωτικής πίστης ισχύουν για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού.
Οι παροχές – ευνοϊκοί όροι στα προϊόντα / υπηρεσίες: δάνεια κτηματικής πίστης, κάρτες, δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών Δ.Ε.Η., COSMOTE, Ε.Υ.Δ.Α.Π. μέσω πάγιας εντολής, Πρόγραμμα Ασφάλιση Οχήματος, χορήγηση μπλοκ επιταγών, προσφέρονται τόσο στο δικαιούχο όσο και στους συνδικαιούχους του λογαριασμού Επαγγελματικός Plus.

 

PLUS στην 24ωρη εξυπηρέτηση

 • Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, άνετα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές κάρτες Debit Mastercard και Debit Visa για:
  • συναλλαγές μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και του δικτύου ATM των άλλων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τα σήματα Mastercard και Visa,
  • αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις που φέρουν τα σήματα Mastercard και Visa στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • ανέπαφες συναλλαγές σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ειδικά τερματικά,
  • αγορές στο διαδίκτυο σε χιλιάδες εμπόρους που φέρουν τα σήματα Mastercard και Visa και σε εμπόρους πιστοποιημένους στις Υπηρεσίες Ασφαλών Συναλλαγών  Mastercard Identity Check και Verified by Visa,
  • επιβράβευση στις αγορές σας μέσω του go4more, του πρώτου προγράμματος συνολικής επιβράβευσης της Εθνικής Τράπεζας.
 • Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα  i-bank Internet, Phone & Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας.
 • Διαχείριση λογαριασμού και πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας ανέξοδα ή με πολύ χαμηλές προμήθειες, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

 

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήστε εδώ.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484 για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο  Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

Επιπλέον, για το άνοιγμα του λογαριασμού Επαγγελματικός Plus θα πρέπει να προσκομίσετε Βεβαίωση επαγγελματικής ιδιότητας (βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σύλλογο, κάρτα μέλους, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος κ.λπ.).

Δυνατότητες που σας προσφέρει ο καταθετικός λογαριασμός σας

Ο Επαγγελματικός Plus είναι ένα ευέλικτο διαχειριστικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων ενός καταθετικού λογαριασμού με πολλές πιστωτικές και συναλλακτικές διευκολύνσεις. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια, όπως προνομιακά επιτόκια καταθέσεων και δανείων και καλύτερους τιμολογιακούς όρους για τις υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζά μας.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

 

Μπλοκ επιταγών

Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών (μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς), εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας. Αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών μπορείτε να υποβάλετε στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού σας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet και Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας.

 

Διενέργεια συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές μέσω:

 

Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις

Μπορείτε  να ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του λογαριασμού σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • μέσω της εφαρμογής Internet Banking (μηνιαίο ηλεκτρονικό αντίγραφο κίνησης – i-statement)
       δωρεάν
 • κατόπιν αιτήματός σας
  • στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι ταμιευτηρίου, μέσω βιβλιαρίου κατάθεση
  • στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι τρεχούμενος, μέσω:
   • τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας
         δωρεάν
   • μηνιαίου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα (δωρεάν) ή στη διεύθυνση
         επικοινωνίας σας με χρέωση
   • τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα, με χρέωση
 • δωρεάν ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για:
  • τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας, μέσω του δικτύου των i-Bank ΑΤΜ της
        Εθνικής Τράπεζας
  • την κίνηση του λογαριασμού μέσω Internet Banking

Μεταβολή στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων σας  (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) θα πρέπει να τη δηλώσετε άμεσα σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.