Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ποιες εταιρείες αναζητούμε

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

​Αναζητούμε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε σχέση με την ηλεκτρονική ή την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την βιοτεχνολογία, την αγροτική παραγωγή, τις μεταφορές και την ενέργεια.

 

 

ΑΕΙΦΟΡΕΣ

​Υποστηρίζουμε επιχειρηματικά μοντέλα οικονομικά βιώσιμα και έτοιμα για ανάπτυξη.

ΠΡΟΤΥΠΕΣ

​Ενισχύουμε προσπάθειες που θα αποτέλέσουν πρότυπο για τον κλάδο τους σε δημιουργία θέσεων εργασίας, εξαγωγές και τεχνολογική πρωτοπορία.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ

Επιλέγουμε ομάδες με συναρπαστικό όραμα και δυνατότητα συσπείρωσης των απαραίτητων για την υλοποίηση συνεργατών.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

Βοηθούμε υλοποιήσιμες ιδέες με μακροπρόθεσμα θετικό οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο

ΣΥΜΒΑΤΕΣ

​Ενδιαφερόμαστε για πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τις αξίες και τους στόχους του NBG Business Seeds.

​​​