Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βραβεία

Στους τέσσερις (4) πρώτους νικητές θα απονεμηθούν τα παρακάτω  χρηματικά βραβεία:

- Α' Βραβείο είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ

- Β' Βραβείο δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ

- Γ' Βραβείο έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ

- Δ' Βραβείο τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ

Έξι (6) βραβεία των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ έκαστο θα απονεμηθούν σε όσους/ες προκρίθηκαν στη  Γ' Φάση, εκτός όσων έλαβαν τα ανωτέρω βραβεία.