Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Το NBG Business Seeds είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν διακριθεί, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds (www.nbg.gr/nbgseeds).

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon, του Facebook και της Microsoft.

Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με τη Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ, Endeavor Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ίδρυμα Ωνάση, Amazon, Microsoft, PriceWaterHouseCoopers (PwC),  Accenture, (HIGGS) Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΟΚ!Τhess), CapsuleT, H2B Hub, το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και το Κέντρο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων και από τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία, με επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών και σε διαφορετικούς κλάδους, ​προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας. 
 

​Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενθάρρυνση και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχει θεσμοθετήσει από το 2010 τον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας​​, προβάλλοντας με επιτυχία ιδέες, επιχειρηματικά σχέδια και start-ups.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, αναδεικνύει και βοηθά να ωριμάσουν οι επιχειρηματικές ιδέες που πηγάζουν από τα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων και τους παραγωγικούς χώρους.

Οι ομάδες που προκρίνονται στη Β' Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας​ υποβάλλουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Το σχέδιο μαζί με την υλοποίηση ή το πιλοτικό παρουσιάζεται στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης για την ανάδειξη των νικητών. ​

Στη φάση αυτή του Διαγωνισμού μπορούν να συμμετέχουν απευθείας και νικητές επιλεγμένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισμών πανεπιστημίων, όπως ο Διαγωνισμός Εnnovation του ΟΠΑ, αλλά και ομάδες που διακρίνονται στο πρόγραμμα ekinisiLAB του ΣΕΒ.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΟΠΑ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση και ωρίμανση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Με αρχικό προϋπολογισμό € 15 εκατ., η Εθνική Τράπεζα, με το πρόγραμμα «NBG Business Seeds» υποστηρίζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, μέσω  διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων στα τρία βασικά στάδιά τους: δημιουργία και πρώτα βήματα, ωρίμανση και εξωστρέφεια. 

 
Οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος «NBG Business Seeds» είναι:

 
 • equity  financing,  με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο
 • δάνεια ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων
 • ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές 
Η προεπιλογή των υποψήφιων επιχειρήσεων γίνεται κυρίως μέσω του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας​, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιες επιχειρήσεις από συνεργασίες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «NBG Business Seeds», όπως π.χ. διαγωνισμοί συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, προγράμματα ΣΕΒ κ.λπ.

Πέραν της χρηματοδότησης οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της Microsoft, υπηρεσίες incubation σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τον incubator 1776 με έδρα τις Η.Π.Α. καθώς και δράσεις καθοδήγησης σε συνεργασία με τη Google, τη Grant Thornton, τη Watson Farley and Williams, το Israel​ Advanced Technology Industries (IATI) και δικτύωσης σε συνεργασία με την Endeavor Greece και το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο.​​

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «NBG Business Seeds» και μέσα από τη συνεργασία με την Endeavor Greece παρέχoνται, στις επιλεγμένες επιχειρήσεις:
 • δάνεια με τραπεζικά κριτήρια (βάσει υφιστάμενης πολιτικής δανεισμού της Εθνικής Τράπεζας)
 • υποστήριξη και υπηρεσίες mentoring 
​Στόχος των δράσεων αυτών είναι η εξέλιξη καινοτόμων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε δυναμικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

​H Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σαν limited partner σε εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Equifund τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Στόχος είναι η στενή συνεργασία με τις παραπάνω εταιρείες στην Ελλάδα με σκοπό τη στήριξη του Οικοσύστηματος καινοτομίας, την υλοποίηση των συμφωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια, την υλοποίηση των εξειδικευμένων συμφωνιών συνεργασίας για την εμπορευματικοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ -Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Δημόκριτος).

Επιπλέον θα εξεταστεί και η δυνατότητα συν-επένδυσης (co-investment) στις εταιρείες στις οποίες επενδύουν τα παραπάνω funds τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 • Marathon
  Η Marathon Venture Capital (https://marathon.vc) υποστηρίζει φιλόδοξους επιχειρηματίες που δημιουργούν εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης.


 • Metavallon
  Η εταιρεία Metavallon venture capital αρχικού κεφαλαίου 32 εκατ. ευρώ, εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση σποράς (seed stage funding) σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.

  H εταιρεία επενδύει στα πρώτα στάδια του επιχειρηματικού εγχειρήματος, με τη χρηματοδότηση εταιρειών με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας.

  Στόχος της Μetavallon είναι να υποστηρίξει και να αναπτύξει στενές συνεργασίες με επιχειρηματίες με όραμα, και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πρωτοπόρες επιχειρήσεις, σε πολλαπλά στάδια, σε διεθνές επίπεδο και σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο.
 • Unifund
  Tο Uni.Fund (http://uni.fund/) είναι ένα από τα νέα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer).

  Στόχος του είναι να στηρίξει νέες startups μέσω χρηματοδότησης, αλλά και να δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

  Το αρχικό μέγεθος του fund είναι 27 εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει έως και 40 εκατ. Εκτός από το Υπερταμείο Equifund, το οποίο εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF), στο Uni.Fund συμμετέχουν και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, όπως η Εθνική Τράπεζα, το Ίδρυμα Ωνάση κ.α.

  Βασική στόχευση αποτελούν ομάδες και επιχειρήσεις σε pre-seed και seed στάδια που σχετίζονται με το χώρο της πληροφορικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. ICT, IoT, health-tech, fin-tech, insurance-tech, κλπ.), με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. στον κλάδο του εμπορίου, agrofood, ναυτιλίας, τουρισμού, υγείας κλπ.), και τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα (υλικά, ενέργεια, περιβάλλον κλπ.).

  Η πρωτοβουλία προσβλέπει στο να χτίσει τις βάσεις για ένα υγιές και βιώσιμο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να παραχθεί αξία με την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Το Uni.Fund θα υποστηρίξει τις ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν ώστε να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, να εφαρμόσουν δοκιμασμένες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες στρατηγικές εξόδου στην αγορά, καθώς και να επεκταθούν στο εξωτερικό.

 •  
   
 •