Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε:

 • επαγγελματική στέγη
 • εξοπλισμό για έργα ΑΠΕ ( Φ/Β, αιολικά κ.λπ.)
 • μηχανήματα παραγωγής
 • αυτοκίνητα (φορτηγά, επιβατικά)
 • εξοπλισμό γραφείου
 • ηλεκτρονικούς υπολογιστές

ή και άλλο εξοπλισμό για την επιχείρησή σας...

 

...η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρία ΕΘΝΙΚΗ - LEASING Α.Ε.Χ.Μ., με ταχύτατη διεκπεραίωση και απλές διαδικασίες, σας προσφέρουν λύσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επενδυτικά σας σχέδια, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας:

 • χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς
 • φορολογική απαλλαγή (ανάλογα με το αντικείμενο μίσθωσης).

Εσείς επιλέξτε τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που εκτιμάτε ότι είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας και η Εθνική Leasing το αγοράζει μετρητοίς και στη συνέχεια σας το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος «ενοικίου», χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή

Μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης:

 • Χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού, για αγορά κάθε είδους καινούργιου ή μεταχειρισμένου μηχανολογικού  εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό για έργα ΑΠΕ κ.ά.)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων για αγορά επαγγελματικής στέγης ή ιδιόκτητης έδρας για την επιχείρησή σας ή τη δραστηριότητά σας
 • Πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back). Η Εθνική Leasing αγοράζει τον ήδη ιδιόκτητο κινητό εξοπλισμό ή το επαγγελματικό ακίνητο από εσάς και σας τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους
 • Μακροχρόνια μίσθωση ΕΙΧ και ΦΙΧ μικτού φορτίου έως 3,5 τόνων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο web site της Εθνικής Leasing Α.Ε.Χ.Μ.http://www.ethnolease.gr

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή επικοινωνήστε με την Εθνική Leasing Α.Ε.X.M. (τηλ. 210 51 58 060 -3) και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του leasing.

 • Ενημερωθείτε για τα ειδικά προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εθνικής Leasing Α.Ε.Χ.Μ. τα οποία προσφέρονται μέσω των Καταστημάτων μας
  • ΕΘΝΟLEASE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, για τη χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού και επαγγελματικών οχημάτων
  • ΕΘΝΟLEASE ΙΑΤΡΙΚΟ, για τη χρηματοδοτική μίσθωση πάσης φύσεως ιατρικού εξοπλισμού
  • ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

        στο web site της Εθνικής Leasing Α.Ε.Χ.Μ. http://www.ethnolease.gr ή στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

 • Η πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) δεν επιτρέπεται σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Τα μισθώματα των ακινήτων (με εξαίρεση τα βιομηχανοστάσιο και τους βιοτεχνικούς χώρους) απαλλάσσονται από Φ.Π.Α.