Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας σε αυτόν θα πρέπει να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο 


 που σας οδηγεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Leasing  τις διαδικασίες της οποίας ακολουθεί επακριβώς και η Probank Leasing.​