Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

​Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, στην  PRΟΒΑΝΚ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. και στην Εθνική Leasing A.E.

 

Λ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, (1ος όροφος)
τηλ. 210 - 51 95 000​

e-mail: pbleasing@nbgleasing.gr​