Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συναλλαγές και Υπηρεσίες

 • ​​​​​​​​​ Εξυπηρέτηση Μισθοδοσίας
  Γρήγορα και απλά, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την υποστήριξη σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων (Internet Banking, Mobile Banking, ΕΘΝΟfiles), η καταβολή της μισθοδοσίας γίνεται με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού της επιχείρησής σας και πίστωση των νέων προνομιακών λογαριασμών Μισθοδοτικός RewardΜισθοδοτικός Value που έχουμε σχεδιάσει για το προσωπικό της επιχείρησής σας.

  Έτσι, για την επιχείρησή σας εξασφαλίζετε:
  -Μείωση λειτουργικού κόστους
  -Εξοικονόμηση χρόνου απασχόλησης του προσωπικού, καθώς δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες διαδικασίες για την πληρωμή των μισθών
  -Ταχύτητα και ασφάλεια, καθώς η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σας γίνεται αυτόματα και χωρίς διακίνηση μετρητών.

  Παράλληλα, επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα για τη μισθοδοσία του προσωπικού σας εξασφαλίζετε για τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σας προνόμια που θα καλύψουν απόλυτα κάθε  ανάγκη τους.

  Ειδικότερα, μέσω του λογαριασμού Μισθοδοτικός Value, απολαμβάνετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται στο λογαριασμό μισθοδοσία. Ενδεικτικά:
  -Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Ασφάλειας και Φροντίδας  όπως:
  σφαλιστικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας
  -Πρόγραμμα Ασφάλιση Οχήματος
  με ευνοϊκή τιμολόγηση για όσο διάστημα τηρείται ο λογαριασμός Μισθοδοτικός Value.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.
 • Πληρωμές μέσω παγίων εντολών

  Η Εθνική Τράπεζα σας απαλλάσσει οριστικά από  την χρονοβόρα αναμονή σε ταμεία, υπηρεσίες, εταιρίες και άλλους φορείς. Συμπληρώνοντας μια πάγια εντολή σε ένα από τα Καταστήματά μας, όλες οι υποχρεώσεις σας εξοφλούνται αυτόματα, με χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων που θα μας υποδείξετε. 
  Οι λογαριασμοί που εξοφλούνται μέσω των παγίων εντολών αφορούν Εταιρείες και Οργανισμούς διαφορετικών κατηγοριών, όπως ενδεικτικά:    
    - Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, COSMΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ
    - Λογαριασμοί κατανάλωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ): Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), Δράμας, Ξάνθης, Κοζάνης, Καλαμάτας, Χανίων
    - Σταθερή και κινητή τηλεφωνία: COSMOTE, VODAFONE, WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κ.α.
    - Ασφαλιστικές Εταιρείες: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, ALLIANZ ΑΕΓΑ κ.α.
    - Συνδρομές/δωρεές υπέρ οργανισμών: Το Χαμόγελο του Παιδιού, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ACTIONAID HELLAS, Greenpeace κ.α.
    - Λοιπές Εταιρείες: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ (πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης), ΟΠΑΠ ΑΕ, Auto Hellas (Hertz) κ.α.

  Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δώσετε μια πάγια εντολή για να χρεώνεται ο λογαριασμός σας, σε τακτές ημερομηνίες, με σταθερό ποσό και να πιστώνεται άλλος λογαριασμός (δικός σας ή τρίτου), προκειμένου να καλύψετε υποχρεώσεις σας (ενοίκιο, δίδακτρα, δόσεις για αγορές από καταστήματα κλπ.). 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 • Πληρωμή Φ.Π.Α.

  Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε το Φ.Π.Α.:
    - στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας είτε με άμεση καταβολή μετρητών είτε με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία
    - μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet/Phone Banking με άμεση πληρωμή ή με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία
    - μέσω του δικτύου i-bank ATM.

  Η υπηρεσία σας παρέχεται δωρεάν ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 • Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

  Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τις εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).:
    - στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας είτε με άμεση καταβολή μετρητών είτε με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία 
    - μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet/Phone Banking με άμεση πληρωμή ή με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. 


  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε.)

  Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ (τ. O.A.E.E.):
    - στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας είτε με άμεση καταβολή μετρητών είτε με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία 
    - μέσω πάγιας εντολής όπου θα χρεώνεται ο καταθετικός λογαριασμός που θα ορίσετε, σε ημερομηνίες και με ποσά που προσδιορίζονται από τον ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε.)
    - μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet/Phone Banking με άμεση πληρωμή ή με εντολή πληρωμής από το λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.


  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 • Έκδοση επιταγών και εντολών σε ευρώ

  Με την Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να στείλετε χρήματα σε μετρητά ή σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζάς μας επιθυμείτε:
  -με εντολή, μέσω του συστήματος ON-LINE
  -με τραπεζική επιταγή ή
  -με έμβασμα.

  Η διαδικασία είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι: 
  -να καταβάλετε το ποσό της εντολής και των εξόδων σε μετρητά ή με επιταγή ή με χρέωση κάποιου λογαριασμού σας
  -να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δικαιούχου: ονοματεπώνυμο, Κατάστημα συνεργασίας και αριθμό λογαριασμού καταθέσεων (εφόσον χρειάζεται)
  -να προσκομίσετε τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε  Κατάστημά μας.

 • Εργασίες συναλλάγματος
  Είμαστε στη διάθεσή σας αν επιθυμείτε:
    - να μετατρέψετε ξένα χαρτονομίσματα σε ευρώ
    - να εισπράξετε εντολές από το εξωτερικό
    - να εξαργυρώσετε επιταγές από το εξωτερικό.

  Επίσης με μια αίτησή σας και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μπορούμε να σας εφοδιάσουμε με το συνάλλαγμα που χρειάζεστε:
    - για τα ταξίδια σας στο εξωτερικό, για λόγους
       –  επαγγελματικούς
       –  τουριστικούς
       –  σπουδών
       –  νοσηλευτικούς
    - για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά
    - για συμμετοχή σε εξετάσεις
    - για  συμμετοχή σε συνέδρια - σεμινάρια του εξωτερικού κ.λπ.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.