Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.).

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Μέσω των Καταστημάτων μας μπορείτε να:

  • διενεργείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), δίνοντας εντολές αγοράς ή πώλησης  μετοχών
  • καταθέτετε αίτηση προεγγραφής για αγορά μετοχών που εισάγονται στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ.
  • να συμμετέχετε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών καθώς και σε λοιπές εταιρικές πράξεις (συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές νέων ή ήδη εισηγμένων εταιριών, συμμετοχή σε δημόσιες προτάσεις και σε δικαιώματα εξαγοράς, κλπ.).

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει και διαβιβάζει τις χρηματιστηριακές σας εντολές προς εκτέλεση στην Εθνική Χρηματιστηριακή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υφιστάμενη Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της Τράπεζας.

Με τις υπηρεσίες i-bank Internet Banking μπορείτε να πραγματοποιείτε, μεταξύ άλλων, αγοροπωλησίες μετοχών, καθώς και να ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιό σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στο +30 210 48 06 900 και συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης χρηματιστηριακών συναλλαγών των εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να διαβιβάσετε τις χρηματιστηριακές σας εντολές.

 

Διαδικασία ανοίγματος χρηματιστηριακού κωδικού

Για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι απαραίτητη η τήρηση μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ε.Χ.Α.Ε., καθώς και λογαριασμού καταθέσεων πρώτης ζήτησης στην Εθνική Τράπεζα μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές σας. Η διαδικασία για το άνοιγμά τους πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις χρηματιστηριακές σας συναλλαγές από όπου και αν βρίσκεστε:

  • μέσω των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
  • μέσω i-bank Internet Banking.
  • μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Ομίλου ΕΤΕ (τηλ. +30 210 48 06 900).