Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιδοτούμενα Δάνεια

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ...

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

Μικροπιστώσεις που συνδυάζονται με συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) για πολύ μικρές επιχειρήσεις...