Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις.

Α' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 18/07/2017                                                                                          Λήξη υποβολής προτάσεων  :  10/10/2017 στις 15.00
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις θεματικές ενότητες και θα κληρωθούν δώρα για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Νικητές επιλεγμένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισμών μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας στη Β' Φάση του Διαγωνισμού πλέον όσων προκρίνονται μέσω της Α' Φάσης του Διαγωνισμού.

Β' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018
Λήξη υποβολής προτάσεων  : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες​, οι 10 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία.

Γ' Φάση

Παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης: Θα ανακοινωθεί

Ανακοίνωση επιτυχόντων & Τελετή Βράβευσης : Θα ανακοινωθεί

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.