Καταπολέμηση Οικονομικού Εγκλήματος

Το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η διαφθορά και η δωροδοκία συνιστούν κάποιες από τις σημαντικότερες μορφές του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα και πάντα με γνώμονα την προστασία της Τράπεζας και των πελατών μας, εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες για την καταπολέμησή του, τα οποία αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top