Συνεργασία με Αρμόδιες Αρχές

Με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις μας αναφορικά με τις κα-νονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις για την αποτροπή και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, συνεργαζόμαστε απρόσκοπτα με τις Εποπτικές και λοιπές αρμόδιες Αρχές και συμμετέχουμε σε κοινές δράσεις, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top