Κανονιστική Συμμόρφωση Εταιρειών Ομίλου

Το κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος που διέπει την Εθνική Τράπεζα, ισχύει και εφαρμόζεται από κοινού σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου. Σε περίπτωση που το κανονιστικό πλαίσιο τρίτης χώρας όπου ο Όμιλος έχει παρουσία - θυγατρική εταιρεία ή Κατάστημα εξωτερικού - είναι λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το ελληνικό, τότε εφαρμόζεται το αυστηρότερο, στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία της τρίτης χώρας.

Η Μονάδα Financial Crime Compliance εποπτεύει τις Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο ως προς τα θέματα πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος / Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, προκειμένου οι Εταιρείες να εφαρμόζουν ανάλογες πολιτικές και διαδικασίες με αυτές της μητρικής Τράπεζας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top