Μπορείτε να επενδύσετε το κεφάλαιο που θέλετε σε μία σύγχρονη πρόταση, με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου, στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη απόδοση, για κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων όπως σύνταξη, σπουδές παιδιών ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα μπορείτε να:

 • Επιλέξετε τη διάρκεια που επιθυμείτε από 10 έως 20 έτη και με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης δεν είναι μικρότερη των 18 ετών και δεν υπερβαίνει τα 75 έτη
 • Επιλέξετε το ύψος του ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο €5.000
 • Επιβραβευτείτε στη 10ετία με επιπλέον 1,5% επί της αξίας του λογαριασμού επένδυσης και στη λήξη του προγράμματος με 2%, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 χρόνια και πάνω
 • Εμπιστευτείτε τη διαχείριση της επένδυσης στην BNP Paribas Asset Management
 • Επιλέξετε τον τρόπο καταβολής του ποσού στη λήξη
 • Συνδυάσετε την επένδυση με ασφαλιστική κάλυψη ζωής

Με 2 λόγια:

 • Έμπειροι διαχειριστές
 • Επιβράβευση 10ετιας και λήξης
 • Ευελιξία επιλογών

Το Full Capital Plan αναλυτικά

Ένα σύγχρονο ασφαλιστικό-επενδυτικό προϊόν, τύπου unit linked, που διανέμεται από την τράπεζα και συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της BNP Paribas Asset Management. Έτσι, μπορείτε να:
 • Επενδύσετε ένα εφάπαξ ποσό, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
 • Καλύψετε μελλοντικές ανάγκες σας, όπως τη σύνταξή σας ή σπουδές των παιδιών σας.

Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι, όπως κάθε επένδυση, έτσι και αυτή ενέχει κάποιο κίνδυνο, καθώς μπορεί να υπάρξουν αρνητικές διακυμάνσεις στις τιμές των μεριδίων με τα οποία συνδέεται αυτό το προϊόν.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons.

 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο που επιθυμείτε να σας καταβληθεί το ποσό στη λήξη του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό στη λήξη καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θέλετε, από 10 έως 20 έτη, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης δεν είναι μικρότερη των 18 ετών και δεν υπερβαίνει τα 75 έτη.

Συγκεκριμένα το Full Capital Plan είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked, εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου. Έτσι, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο επιτρεπτό τα €5.000.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

 

Σημαντικές σημειώσεις:

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο .

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Έχετε απορίες;

Έχετε ελεύθερη επιλογή για το ασφάλιστρο επένδυσης με το ελάχιστο επιτρεπτό ποσό να είναι €5.000
Μπορείτε να προσφέρετε το Full Capital Plan σε κάποιον που θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά όπως το παιδί σας, ορίζοντάς το ως ασφαλιζόμενο ακόμα και από την ηλικία των 30 ημερών και δικαιούχο των παροχών, ενώ εσείς αναλαμβάνετε την πληρωμή ως συμβαλλόμενος.
Μπορείτε να το εξαγοράσετε, μερικά ή ολικά, αφού περάσουν 3 μήνες από την ημερομηνία ισχύος του συμβολαίου, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα καταβληθεί όποιο από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο:
 • Η αξία του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου ή
 • Το σύνολο του ασφαλίστρου επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί.
Στη λήξη του προγράμματος, θα πάρετε τη συνολική αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρου που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη την περίοδο. Επιπλέον, θα πάρετε συμπληρωματικά την «Επιβράβευση δεκαετίας», ως ένα επιπλέον ποσοστό του Λογαριασμού Επένδυσης με τη συμπλήρωση 10 ετών του προγράμματος, αλλά και μία ακόμη παροχή, την «Επιβράβευση λήξης» με τη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι 15 χρόνια και πάνω.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
  Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Το εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 2 ετών σε μορφή pdf.
 • Αποδεικτικό απασχόλησης
  Ενδεχομένως να ζητηθεί έγγραφο επιβεβαίωσης απασχόλησης.
 • Λογαριασμό τηλεφώνου
  Έναν λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από οποιονδήποτε πάροχο.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ασφάλιση Καρτών

Ασφάλεια καρτών

Κάντε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, ασφαλίζοντας τις κάρτες σας
Μαθαίνω περισσότερα
Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστικές κάρτες

Κάντε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας με ασφαλείς συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
VISA Classic

VISA Classic Credit Card

Απλές, γρήγορες και ασφαλείς αγορές, στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο
Μαθαίνω περισσότερα
Virtual Prepaid Mastercard Προπληρωμένη Κάρτα

Virtual Prepaid Mastercard

Φορτίζετε την κάρτα σας με το ποσό που θέλετε για να ξέρετε ακριβώς τι πληρώνετε
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top