Οικονομικό Έγκλημα

Το οικονομικό έγκλημα αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από άτομα ή εγκληματικές οργανώσεις με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους με παράνομες μεθόδους. Τα πιο συνηθισμένα οικονομικά εγκλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα είναι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά και η απάτη, τα οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνεκτιμώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα και με στόχο την αποτροπή και καταπολέμησή του, έχουμε συστήσει ειδική Μονάδα Financial Crime Compliance, η οποία παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μεριμνά για την απρόσκοπτη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου με αυτές.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων και πάντα με γνώμονα την προστασία της Τράπεζας και των πελατών μας, υιοθετούμε Πολιτικές, εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες και ελέγχους τόσο κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, συνεργαζόμαστε με τις Αρμόδιες Αρχές, επενδύουμε σε συστήματα και φροντίζουμε για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top