Έλεγχος και Αποδοχή νέων προϊόντων

Στην Εθνική Τράπεζα εφαρμόζουμε τις διεθνείς πρακτικές (EBA guidelines, Wolfsberg Group etc.) στη διάθεση των προϊόντων μας, για την ασφάλεια των πελατών μας αναφορικά με θέματα πρόληψης ΞΧ/ΧΤ. Έχοντας ως στόχο την εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ασφάλεια των  προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, υιοθετούμε, μεταξύ άλλων, Κανονισμό Ελέγχου Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • υιοθετούμε τις βασικές αρχές για την εισαγωγή, την τροποποίηση και τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
  • θεσπίζουμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την τυποποίηση και την ομογε-νοποίηση των διαδικασιών μας
  • εξασφαλίζουμε την εμπλοκή όλων των αρμόδιων επιχειρηματικών μονάδων μας που συνδέονται με τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top