Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες

Ενημερωθείτε για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στο επιτόκιο και τη δόση του δανείου σας.

Στην Εθνική Τράπεζα, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών και τις προκλήσεις από τις συνθήκες της αγοράς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές, σχεδιάζοντας για τους πελάτες μας κατόχους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στοχευμένα προγράμματα. Έτσι, σχεδιάσαμε για εσάς ένα ευρύ Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τρεχόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων δανείων, ανεξαρτήτως νομίσματος, καθώς και στην προστασία σας από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς για τους επόμενους 12 μήνες.  

Μέσα από το Πρόγραμμα μπορείτε να:

  • προστατεύεστε από μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς,
  • απολαμβάνετε μειωμένη σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 

Με 2 λόγια:

  • Μείωση επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 κατά 0,20% 
  • Σταθερή δόση και προστασία από μελλοντικές αυξήσεις  για 12 μήνες
  • Αυτόματη ένταξη στο Πρόγραμμα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (Εκταμίευση δανείου έως τις 31/12/2022 και χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς 28/04/2023)

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν & πώς

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι ενήμερων στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων δανείων (ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που εκταμίευσαν το δάνειό τους έως 31/12/2022 και έχουν επιτόκιο βάσης Euribor 1 μηνός, Euribor 3 μηνών, ΕΚΤ, SARON 1 μηνός και Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ). Οι ως άνω ενήμεροι πελάτες / κάτοχοι στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Βασικές προϋποθέσεις

Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί το δάνειο να είναι ενήμερο (ημέρες καθυστέρησης 0), δηλαδή να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ημερομηνία αναφοράς την 28/04/2023. Το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο για τους 12 μήνες της προνομιακής περιόδου, προκειμένου να διατηρεί την προνομιακή τιμολόγηση και τη σταθερή δόση.

Επιτόκιο & δόση

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

(1) εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,20% για δάνεια σε Ευρώ.

(2) απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών.

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιτόκια βάσης και οι νέες τιμές που θα ισχύσουν με την εφαρμογή του Προγράμματος:

Επιτόκιο αναφοράς  Επιτόκιο 31.03.2023  Επιτόκιο Προγράμματος
 Δάνεια σε Ευρώ
 Euribor 1 μηνός  2,915%  2,715%
 Euribor 3 μηνών  3,038%  2,838%
 Επιτόκιο ΕΚΤ  3,50%  3,30%
 

Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF), το ανώτατο όριο του κυμαινόμενου επιτοκίου αναφοράς (SARON 1 μηνός), ορίζεται σε 1,20% καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Στα ανωτέρω επιτόκια αναφοράς προστίθεται το σταθερό περιθώριο επιτοκίου που προβλέπεται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι πελάτες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, καθώς και η προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75.

Το Πρόγραμμα αναλυτικά

Στην Εθνική Τράπεζα, μέσα από το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στον ομαλό οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών και να ανακουφίσουμε τους πελάτες μας από πρόσθετες πιέσεις και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Στηρίζουμε έμπρακτα τους πελάτες μας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ενώ το κόστος του Προγράμματος Ανταμοιβής αναλαμβάνεται αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα.

Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής εντάσσονται στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων δανείων, που έχουν επιτόκιο βάσης Euribor 1 μηνός, Euribor 3 μηνών, ΕΚΤ, SARON 1 μηνός και Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ενώ δεν εντάσσονται στεγαστικά δάνεια που εκτοκίζονται με διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς (ενδεικτικά διοικητικά καθοριζόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου). Σε περίπτωση που στο δάνειο υφίσταται εν ισχύ ανώτατη τιμή (cap) επιτοκίου, η ανώτατη τιμή (cap) επιτοκίου του Προγράμματος εφαρμόζεται μόνον εφόσον το επιτόκιο του Προγράμματος είναι ευνοϊκότερο από το ισχύον.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για διάστημα ενός έτους να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου. Η ενημέρωση για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου και τη μειωμένη δόση θα πραγματοποιηθεί μέσω των αντιγράφων λογαριασμών. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια του Προγράμματος τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των επιτοκίων του Προγράμματος, τότε θα εφαρμόζονται τα χαμηλότερα επιτόκια, προς όφελος των πελατών. 
Το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο για τους 12 μήνες της προνομιακής περιόδου, προκειμένου να διατηρεί την προνομιακή τιμολόγηση και τη σταθερή δόση.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε και στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μαζέψτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες μέσα από χρήσιμα άρθρα.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top