Πιστοποίηση και Επαλήθευση Ταυτότητας Πελατών

Έχοντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των πελάτων μας, καθώς και τη συμμόρφωσή μας με το ισχύον Κανονιστικό / Θεσμικό Πλαίσιο  εφαρμόζουμε μέτρα δέουσας επιμέλειας τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης.

Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πελάτων μας («Γνώρισε τον πελάτη σου»), η οποία αποτελεί τη βάση όλων των διαδικασιών πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας «Γνώρισε τον πελάτη σου» προβαίνουμε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • συλλέγουμε στοιχεία που πιστοποιούν και επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών μας, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές
  • διαμορφώνουμε και αξιολογούμε το οικονομικό και συναλλακτικό προφίλ των πελατών με βάση τα πρόσφατα οικονομικά τους στοιχεία
  • τηρούμε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων
  • επικαιροποιούμε τα στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα  ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διαδικασία «Γνώρισε τον πελάτη σου» μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Επιβεβαιωτικά έγγραφα ΦΠ & Έντυπο Συστηθήκατε»  αν είστε Φυσικό Πρόσωπο και την ενότητα «Πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας Νομικών Προσώπων» αν εκπροσωπείτε Νομικό Πρόσωπο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top