Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας;

Σε μια σταθερή και διαχρονική προσπάθεια, με διαδοχικές εφαρμογές προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας ξεκινά εδώ! Λάβετε την απαραίτητη υποστήριξη και πληροφορηθείτε σχετικά με όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, με τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας.

Ακόμη μπορείτε:

 • Να επιλέξετε δάνειο στο πλαίσιο του Προγράμματος με 100% επιδότηση επιτοκίου και δωρεάν δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Να αποκτήσετε με ευνοϊκούς όρους το Προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ ή το επισκευαστικό δάνειο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
 • Να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης go4more.

Ενημερωθείτε πλήρως για τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος εδώ.  

Με 2 λόγια:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση με επιχορήγηση μέχρι και 75%
 • Δυνατότητα δανεισμού με 100% επιδότηση επιτοκίου

Ενδιαφέρομαι για το "Εξοικονομώ 2023"

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να μετατρέψετε την κατοικία σας στο «Πράσινο Σπίτι» που επιθυμείτε, μέσω της ειδικής φόρμας. Ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας και θα είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει και να σας καθοδηγήσει. Εναλλακτικά, πληροφορηθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καλώντας στο 210 690 5200 και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ

Προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ

Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με λήψη δανείου Εξοικονομώ, και εφόσον επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα για τράπεζα συνεργασίας σας, μπορείτε να αποκτήσετε με ευνοϊκούς όρους, υποβάλλοντας αίτημα αποκλειστικά μέσω Καταστήματος, και το προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ, για επιπλέον χρηματοδότηση και κάλυψη λοιπών εξόδων, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ.  Επιλέξτε το προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ, με ποσό  από 300€ έως 6.000€, και επωφεληθείτε από έκπτωση 2 μονάδων στο ισχύον  επιτόκιο, από τα μηδενικά έξοδα δανείου, καθώς και από τη δυνατότητα ένταξης σε ασφαλιστικό Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών (ΠΠΠ).

Μαθαίνω περισσότερα
Επισκευαστικό δάνειο Εστία - Ανακαίνιση

Επισκευαστικό δάνειο Εστία - Ανακαίνιση

Εναλλακτικά του προσωπικού δανείου ΕΞΠΡΕΣ, και εφόσον έχετε υπαχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα για τη συμμετοχή σας σε αυτό, μπορείτε να αποκτήσετε με ευνοϊκούς όρους το επισκευαστικό δάνειο Εστία – Ανακαίνιση, για τη χρηματοδότηση επισκευαστικών εργασιών ή/και εργασιών ανακαίνισης, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αποκτήσετε ποσό από 3.000€ έως 20.000€, χωρίς προσημείωση υποθήκης, με παροχή έκπτωσης 1 μονάδας στο ισχύον επιτόκιο, καθώς και μηδενική εφάπαξ δαπάνη για έρευνα αιτήματος & έγκριση δανείου.

Μαθαίνω περισσότερα

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023" αναλυτικά

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιχορήγηση έως και 75% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων,
 • κάλυψη:
  • του κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων
  • της αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  • της αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου
  • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
  • κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του προγράμματος
 • Δυνατότητα δανείου για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής
  • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%,
  • δωρεάν δαπάνη εξέτασης αιτήματος,
  • εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου*για την 1η εισοδηματική κατηγορία

*Σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού (ιδιωτική συμμετοχή)

Α) με ίδια κεφάλαια

Β) με δάνειο

ή με συνδυασμό των παραπάνω.

 • Ποσό δανείου: έως €13.500,
 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%*. Επιδότηση επιτοκίου 100% για όλη τη διάρκεια του δανείου 
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Προκαταβολή: 70% επί του ποσού δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος.
 • Για την πρώτη κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου, που θα καλύπτει το ποσό δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.

*Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, προστίθεται στο επιτόκιο και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία και το διαμέρισμα. 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα συστήματα διαχείρισης «Smart home»)

Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων για μονοκατοικία/ διαμέρισμα ανέρχεται σε €22.500.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία 

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται με βάση την κατάταξη σε εισοδηματικές κατηγορίες και τη χρήση της κατοικίας. 


Ατομικό Εισόδημα (€)  Οικογενειακό Εισόδημα (€)  Ποσοστό Επιχορήγησης
 Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

 Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο
πρόσωπο/ Ενοικίαση

 1  ≤ 5.000  ≤ 10.000  75%  65%
 2  > 5.000 – 10.000  > 10.000 – 20.000  70%  60%
 3  > 10.000 – 20.000  > 20.000 – 30.000  55%  45%
 4  > 20.000 – 30.000  > 30.000 – 40.000  45%  40%
 5  > 30.000  > 40.000  40%  40%

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα προσμετρώνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Τα εν λόγω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021.

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, βάσει σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023" καθώς και οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος [ https://exoikonomo2023.gov.gr/ ].

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής TAXISnet και έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Μέσω του ΠΣ, θα έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου συνεργάζεστε υποχρεωτικά με Τεχνικό Σύμβουλο , το κόστος του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2023": https://exoikonomo2023.gov.gr/.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

'Εχετε απορίες;

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.
Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.
Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, είτε με απλό ταχυδρομείο, είτε μόνο ηλεκτρονικά, εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Τράπεζας καθώς και της Υπηρεσίας «i-bank statements», εφόσον κάνετε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο  κατάστημα συνεργασίας σας.

Πριν ξεκινήσετε

Απαραίτητα έγγραφα

Η πρώτη γνωριμία μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη διαδικασία αίτησης. Για αυτό, θα χρειαστούμε την ταυτότητά σας, το διαβατήριό σας ή την άδεια παραμονής στη χώρα.

Αποδεικτικά του εισοδήματός σας

Κάθε δάνειο, απαιτεί και την αποπληρωμή του. Έτσι, μαζί με τα λοιπά έγγραφα, θα χρειαστεί το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα και δικαιολογητικό βάσει της απασχόλησής σας (βεβαίωση μισθοδοσίας, αποδεικτικό σύνταξης ή ΦΠΑ-ΑΠΥ).

Δανεισμός

Ελάτε πιο κοντά στη χορήγηση του δανείου, σε μόλις λίγα βήματα. Καταθέστε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, και λάβετε με επιτυχία το δάνειο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

Αφού κάνετε την αίτηση

Πρώτη επίσκεψη

Ελάτε να γνωριστούμε! Ξεκινήστε τη διαδικασία με μια επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματά μας.

Έγκριση και υπογραφή

Αφότου ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα και προχωρήσει η διαδικασία, σας περιμένουμε στο κατάστημά μας για την υπογραφή της σύμβασης.

i-bank statements

Μετά την εκταμίευση του ποσού, σας δίνεται η δυνατότητα για ενεργοποίηση των i-bank statements, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την έκδοση του ειδοποιητηρίου στο email σας.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μαζέψτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες μέσα από χρήσιμα άρθρα.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top