Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο μέσω συστηματικών περιοδικών καταβολών, με το επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan, το οποίο συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της BNP Paribas Asset Management.

Συγκεκριμένα μπορείτε να:  

 • Επιλέξετε διάρκεια 10 - 20 χρόνια 
 • Επενδύσετε στην τεχνογνωσία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου διαχειριστή  
 • Επιλέξετε τη συχνότητα καταβολής ασφαλίστρου με επιλογή ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, χωρίς επιβάρυνση για το ασφάλιστρο της επένδυσης
 • Επιλέξετε το ύψος του ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο επιτρεπτό ασφάλιστρο τα € 80/μηνιαίως για περίοδο επένδυσης έως 14 έτη ή € 70/μηνιαίως για 15 έτη και άνω
 • Επιβραβευτείτε στη 10ετία με επιπλέον 1,5% επί της αξίας του λογαριασμού επένδυσης και με 2% στη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 χρόνια και πάνω

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ.

Με 2 λόγια:

 • Ευέλικτη διάρκεια 
 • Ευέλικτη επένδυση 
 • Ευέλικτη καταβολή 

Το ασφαλιστικό-επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan αναλυτικά

Επενδυτικό Πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση τύπου Unit Linked περιοδικών καταβολών χωρίς εγγυημένη αξία λήξης. Κάθε φορά που καταβάλλετε  ασφάλιστρα, αγοράζονται μερίδια (units) με βάση την τιμή διάθεσης. Τα μερίδια αυτά προστίθενται στο Λογαριασμό Επενδυόμενου Ασφαλίστρου (Λ.Ε.Α), και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε φορά με την καταβολή ασφαλίστρων 
Ανάλογα με τη διάρκεια συμβολαίου που επιλέγετε, το πρόγραμμα θα συνδέεται με το Επενδυτικό Τμήμα της σειράς που έχει αντίστοιχη ημερομηνία ωρίμανσης.
Στη λήξη το ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).
Έχετε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής διάρκειας, με ελάχιστο τα 10 έτη, αρκεί  το άθροισμα της ηλικίας σας  στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης να μην είναι μικρότερο των 18 ετών και να μην υπερβαίνει τα 75 έτη. Η μέγιστη δυνατή διάρκεια του συμβολαίου είναι τα 20 έτη.

Επιλέγετε διάρκεια για το πρόγραμμα από 10 έως 20 χρόνια.

Βασική προϋπόθεση είναι η ηλικία του ασφαλισμένου να μην είναι μικρότερη από 18 χρόνια ή μεγαλύτερη από 75 στη λήξη της ασφάλισης.

Έχετε την επιλογή του ασφαλίστρου επένδυσης.
Επιλέγετε το ασφάλιστρο επένδυσης με ελάχιστο τα € 80/μηνιαίως για περίοδο επένδυσης έως 14 έτη ή τα € 70/μηνιαίως για 15έτη και άνω.
 

Σημαντικές σημειώσεις:

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ.

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Έχετε απορίες;

Στο τέλος του προγράμματος θα πάρετε την αξία του λογαριασμού επένδυσης του ασφαλιστηρίου ως εφάπαξ ποσό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε:  

 • Να πάρετε μια σύνταξη για ορισμένο χρόνο ή για συγκεκριμένο ποσό 
 • Να πάρετε μια ισόβια σύνταξη 
 • Να πάρετε μία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής για 5-10 χρόνια 
 • Να πάρετε μια ισόβια σύνταξη που θα μπορείτε να μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλο
Ναι, μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της επένδυσής σας, με ελάχιστο ποσό που επιτρέπεται τα € 840/χρόνο (€ 70/μηνιαίως) για 15 χρόνια και πάνω ή τα € 960/χρόνο (€ 80/μηνιαίως) για περίοδο επένδυσης μέχρι 14 χρόνια. Το μέγιστο ύψος επένδυσης που σας επιτρέπεται είναι € 10.000/χρόνο (€ 833/μήνα) ανεξάρτητα από τη διάρκεια. 
Όχι, είναι δυνατό διαφορετικό πρόσωπο να αναλάβει την πληρωμή της ασφάλισης (ως συμβαλλόμενος) και άλλο πρόσωπο να είναι ο ασφαλισμένος και δικαιούχος των παροχών
Μπορείτε να έρθετε σε ένα κατάστημά μας για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα καταβληθεί όποιο από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο:  

 • Η αξία του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου ή 
 • Το σύνολο του ασφαλίστρου επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Καταθετικό Λογαριασμό Εθνικής
  Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, είναι πολύ εύκολο να ανοίξετε διαδικτυακά ή σε ένα κατάστημά μας.
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Μπορείτε να μας στείλετε το τελευταίο εκκαθαριστικό σας, που θα βρείτε στο Taxisnet.
  Μαθαίνω περισσότερα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστικές κάρτες

Κάντε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας με ασφαλείς συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
VISA Classic

VISA Classic Credit Card

Απλές, γρήγορες και ασφαλείς αγορές, στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο
Μαθαίνω περισσότερα
Virtual Prepaid Mastercard Προπληρωμένη Κάρτα

Virtual Prepaid Mastercard

Φορτίζετε την κάρτα σας με το ποσό που θέλετε για να ξέρετε ακριβώς τι πληρώνετε
Μαθαίνω περισσότερα
Ασφάλιση Καρτών

Ασφάλεια καρτών

Κάντε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, ασφαλίζοντας τις κάρτες σας
Μαθαίνω περισσότερα
«ΕΞΠΡΕΣ» Προσωπικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ»

Για τα πρώτα έξοδα του νέου σας σπιτιού ή άλλες μικρές ανάγκες
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top