Εξειδίκευση

Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργιών συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης, καλής φήμης και αξιοπιστίας της Τράπεζας προς τους μετόχους, τους πελάτες, τους επενδυτές καθώς και τις εποπτικές και άλλες ανεξάρτητες αρχές, μέσω:

  • ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης
  • αρχών  και πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης που εφαρμόζουμε
  • έγκαιρης προσαρμογής στις νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
  • κατάλληλης διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης, δωροδοκίας  και ξεπλύματος χρή-ματος
  • της δημιουργίας επαρκούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου συμμόρφωσης εντός της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top