Δάνειο για Σπουδές

Δάνειο Σπουδών

με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), αποκλειστικά για φοιτητές/σπουδαστές. 

Μαθαίνω περισσότερα
Φοιτητικό Δάνειο

Σπουδάζω

Με το φοιτητικό δάνειο Σπουδάζω μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας με πολύ χαμηλή δόση για τον πρώτο χρόνο. Έτσι, διαχειρίζεστε καλύτερα τις ανάγκες και τα έξοδά σας, αρκεί να είστε κάτοχοι του καταθετικού λογαριασμού Σπουδάζω.

Μαθαίνω περισσότερα

Πόσα χρήματα θέλετε;

Διαμορφώστε το παρακάτω προφίλ δανείου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και εμείς θα σας πούμε τις λεπτομέρειές του.

Πόσα χρήματα θέλετε;