Το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής «Ασφάλιση ζωής δανειοληπτών στεγαστικών δανείων», που προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζει την αποπληρωμή του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής, διασφαλίζοντας έτσι την οικογένειά σας.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου (δανειολήπτη/εγγυητή) από ασθένεια ή ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ως αποζημίωση στην Εθνική Τράπεζα ποσό που είναι ίσο με το άληκτο κεφάλαιο του δανείου κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζόμενου, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην ασφάλιση και μέχρι τρεις (3) ληξιπρόθεσμες δόσεις (με μέγιστο τα €200.000) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Με 2 λόγια:

 • Απλές διαδικασίες
 • Επιλογή ασφάλισης όλου ή μέρους του δανείου
 • Ασφάλιστρα που μειώνονται όσο μειώνεται το δάνειο

Η Ασφάλιση ζωής δανειοληπτών στεγαστικών δανείων αναλυτικά

Η Ασφάλιση ζωής δανειοληπτών και εγγυητών στεγαστικών δανείων λειτουργεί μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 • Ελάχιστη ηλικία ασφαλιζόμενου στην έναρξη της ασφάλισης: 18 ετών
 • Μέγιστη ηλικία ασφαλιζόμενου στην έναρξη της ασφάλισης: 65 ετών
 • Μέγιστη Ηλικία Κάλυψης: 70 ετών
 • Μέγιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (€200.000).
 • Αφορά μόνιμους κάτοικους Ελλάδος.
 • Η διάθεση του ασφαλιστικού προϊόντος πραγματοποιείται εφόσον έχετε γίνει δεκτός στην ασφάλιση, κατόπιν της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υγείας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Συμμετοχής.
Έχετε τη δυνατότητα, με απλές και εύκολες διαδικασίες, να ασφαλιστείτε και να διασφαλίσετε την οικογένειά σας, με ασφάλιστρο που υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ποσοστό επί του εκάστοτε άληκτου κεφαλαίου του δανείου. Έτσι το ποσό των ασφαλίστρων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας τη μείωση της οφειλής.
Η ασφάλιση λήγει με την εξόφληση του δανείου, ή προηγουμένως, με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. Διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση που το επιθυμείτε ή επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ή δεν πληρώνονται κανονικά τα ασφάλιστρα ή οι δόσεις του δανείου.
Μπορούν να ασφαλιστούν όλοι οι δανειολήπτες/ εγγυητές - φυσικά πρόσωπα, έχοντας ο καθένας τη δυνατότητα να ασφαλιστεί για ολόκληρο το ποσό του δανείου ή για τμήμα του, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50% τουλάχιστον για τον ένα δανειολήπτη, αλλά με συνολικό ποσοστό κάλυψης του δανείου από όλους τους ασφαλιζόμενους, τουλάχιστον 100%. Προϋπόθεση για την ασφάλιση του εγγυητή αποτελεί η ασφάλιση τουλάχιστον ενός δανειολήπτη σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου του δανείου.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Προσυμβατική Ενημέρωση Ασφάλισης ζωής δανειοληπτών και εγγυητών στεγαστικών δανείων

Έντυπο Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Ασφαλιστικοί Όροι

Σημαντικές σημειώσεις:

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Το παρόν αποτελείδιαφημιστική ανακοίνωση, προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.nbg.gr και στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στελέχη μας θα σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και συνέπεια για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά, για την περίπτωση προγραμμάτων που διατίθενται μέσω Internet ή/και Mobile Banking.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, ΓΕΜΗ 23790100, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για περισσότερα πατήστε εδώ.

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» , μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο.

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα

Έχετε απορίες;

Για να ασφαλιστεί ο εγγυητής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον ένας δανειολήπτης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου του δανείου.
Το πρόγραμμα καλύπτει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη ή/και του εγγυητή από ασθένεια ή ατύχημα, ανάλογα με το ποσοστό ασφάλισης και ειδικότερα το ποσό του άληκτου κεφαλαίου του δανείου και μέχρι 3 τυχόν ανεξόφλητες δόσεις δανείου (μέχρι το ποσό των €200.000), κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζόμενου.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερους τρόπους να καλύψετε τις ανάγκες σας

Reward Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Μισθοδοτικός Reward

Ενημερωθείτε για τον λογαριασμό μισθοδοσίας που σας ανταμοίβει
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Ασφάλιση Καρτών

Ασφάλεια καρτών

Κάντε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, ασφαλίζοντας τις κάρτες σας
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top