Μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, αφού θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση που σας κλέψουν την κάρτα και προσωπικά αντικείμενα που είχατε μαζί. Όλα αυτά με €28 κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα μπορείτε να: 

 • Αποζημιωθείτε για κινητό ή tablet που σας έκλεψαν
 • Καλυφθείτε για αναλήψεις ή χρεώσεις που έγιναν μετά την απώλεια / κλοπή της κάρτας και μέχρι 48 ώρες πριν την ενημέρωση της Τράπεζας 
 • Αποκτήσετε την ασφάλιση καρτών και από τον υπολογιστή ή το κινητό σας

Με 2 λόγια:

 • Εύκολη απόκτηση
 • Χωρίς άγχος κλοπής αντικειμένων
 • Κάλυψη κλοπής μετρητών

Το πρόγραμμα Ασφάλιση κάρτας αναλυτικά

Έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε όλες σας τις κάρτες με ένα πρόγραμμα πλην των εταιρικών καρτών Business MasterCard (πιστωτική) και debit MasterCard (χρεωστική νομικών προσώπων), οι οποίες δε συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αρκεί να είστε μεγαλύτερος από 18 και μικρότερος από 70 και να είστε κάτοχος μιας χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας της Εθνικής, για να έχετε τις παροχές: 

 
Παροχές Περιγραφή  Αποζημίωση 
ανά Περιστατικό Ετήσιο Όριο
Κάλυψη αναλήψεων ή χρεώσεων Αφορά σε χρεώσεις μετά την απώλεια/κλοπή της κάρτας, μέχρι και 48 ώρες πριν την ενημέρωση της Τράπεζας. €500 €1.000
Κάλυψη μετρητών που έχετε σηκώσει από ATM Σε περίπτωση κλοπής του εντός 12ωρου από την ανάληψη από το ATM (χρήση βίας/απειλής) €300 €600
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλειδιών Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/ κλοπή της κάρτας (σπιτιού/γραφείου/αυτοκινήτου) €150 €150
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης, Άδεια Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου, Άδεια Παραμονής, Άδεια Εργασίας, Αδεία Ταχύπλοου σκάφους, Βιβλιάριο υγείας/ασθένείας) Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας €150 €150
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης τσάντας Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας €300 €300
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης πορτοφολιού Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας €150 €150
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κάρτας/καρτών Κάλυψη σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της/των κάρτας/καρτών. Το κόστος ανά κάρτα είναι €6 €18  €18 

Κάλυψη κόστους συσκευής κινητού τηλεφώνου (το οποίο αποκτήθηκε στο πλαίσιο νέας σύνδεσης ή ανανέωσης υφιστάμενης ή αυτοτελώς και ανεξαρτήτως, με αριθμό σύνδεσης αυτόν που αποτυπώνεται στην Αίτηση Ασφάλισης) (*)

Σε περίπτωση κλοπής ταυτόχρονα με την κλοπή της κάρτας (απομείωση αρχικής αξίας 25%/εξάμηνο) €300  €300 
Κάλυψη κόστους συσκευής tablet Σε περίπτωση κλοπής ταυτόχρονα με την κλοπή της κάρτας (απομείωση αρχικής αξίας 25%/εξάμηνο) €300
€300 
Κάλυψη κόστους για παράνομες τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την κλοπή (*) Το κόστος τηλεφωνικών επικοινωνιών που έγιναν μέσα σε 12 ώρες από την στιγμή κλοπής του κινητού €300 €300 
Προστασία αγορών Για προϊόντα που αγοράστηκαν με τη χρήση της κάρτας, από κλοπή ή ζημιά μέσα σε 60 ημέρες από την ημ/νία αγοράς (απαλλαγή €40 ανά απαίτηση) €500 €1.000
 
Επίσης, παρέχεται κάλυψη Ασφάλισης Θανάτου από Ατύχημα, ποσού €300.

(*) Για την κάλυψη συσκευής κινητού τηλεφώνου και τυχόν παράνομων επικοινωνιών, πρέπει να υπάρχει αριθμός σύνδεσης στο όνομα του ασφαλιζόμενου.

Τα γεωγραφικά όρια ισχύος των παραπάνω καλύψεων εκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, 24 ώρες το 24ωρο, εκτός από την κάλυψη Προστασία αγορών, που ισχύει μόνο για αγαθά που αγοράστηκαν στην Ελλάδα.

Ενημερωθείτε πλήρως για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους αναλυτικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του προγράμματος ασφάλισης εδώ και εδώ ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 

Έχετε το πρόγραμμα για 1 χρόνο και μετά ανανεώνεται αυτόματα.

Έχετε ασφάλιση για €28/χρόνο

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 έως 70 ετών και κάτοχοι πιστωτικής ή χρεωστικής ή prepaid κάρτας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και θεωρούν σημαντικό τον κίνδυνο κλοπής της κάρτας τους και το κόστος αντικατάστασης προσωπικών τους αντικειμένων σε περίπτωση κλοπής τους μαζί με την κάρτα.

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και ηλεκτρονικά, για την περίπτωση προγραμμάτων που διατίθενται μέσω Internet ή/και Mobile Banking.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481.  Για  περισσότερα πατήστε εδώ.
H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
  Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Το εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 2 ετών σε μορφή pdf.
 • Λογαριασμό τηλεφώνου
  Έναν λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από οποιονδήποτε πάροχο.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Έχετε απορίες;

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα καλύπτει όλες σας τις κάρτες της Εθνικής. Αυτές που δεν καλύπτονται είναι οι εταιρικές κάρτες Business Mastercard και Debit Mastercard νομικών προσώπων. 
Υπάρχει συγκεκριμένη και απλή διαδικασία για την αποζημίωσή σας. Θα πρέπει να γίνει αναγγελία του συμβάντος στο Τμήμα διαχείρισης απαιτήσεων ασφάλισης καρτών και προγραμμάτων προστασίας πληρωμών, του αντασφαλιστή ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», μέσω τηλεφώνου στο 210 3380850, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17.00. Επίσης, θα πρέπει να δηλωθεί η απώλεια της κάρτας / καρτών στο αρμόδιο τμήμα της τράπεζας στο τηλ +30 210 48 48 484. Τέλος, χρειάζεται να υποβληθεί αναφορά στην Αστυνομική Αρχή εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της Ζημιάς.
Επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τελευταία παράγραφο των όρων του προγράμματος. 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστικές κάρτες

Κάντε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας με ασφαλείς συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας

Ασφάλιση πυρός και σεισμού

Προστατεύετε το σπίτι από τους κινδύνους που θα επιλέξετε, εύκολα και γρήγορα μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής
Μαθαίνω περισσότερα
VISA Classic

VISA Classic Credit Card

Απλές, γρήγορες και ασφαλείς αγορές, στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο
Μαθαίνω περισσότερα
Virtual Prepaid Mastercard Προπληρωμένη Κάρτα

Virtual Prepaid Mastercard

Φορτίζετε την κάρτα σας με το ποσό που θέλετε για να ξέρετε ακριβώς τι πληρώνετε
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top