Πατριωτικός Νόμος των ΗΠΑ - USA Patriot Act

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τις επιθέσεις άνθρακα την ίδια χρονιά, θεσπίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2001 ο «Πατριωτικός Νόμος των ΗΠΑ», γνωστός ως US Patriot Act, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση της ξένης τρομοκρατίας.

Κύριος σκοπός του US Patriot Act είναι να αποτρέψει τρομοκρατικές ενέργειες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο και να ενισχύσει τα εργαλεία διερεύνησης και επιβολής του νόμου.  Μεταξύ των σκοπών του περιλαμβάνονται:

  • η ενίσχυση των μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη της διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • ο ειδικός έλεγχος προς ξένες δικαιοδοσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κατηγορίες διεθνών συναλλαγών ή τύπους λογαριασμών που είναι επιδεκτικοί σε εγκληματική κατάχρηση
  • η απαίτηση προς τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να αναφέρουν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • η ενίσχυση των μέτρων για την αποτροπή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ για προσωπικό όφελος από διεφθαρμένους ξένους αξιωματούχους και η διευκόλυνση του  επαναπατρισμού   κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο τήρησης λογαριασμών διατραπεζικής ανταπόκρισης (“Correspondent Banking Accounts”) σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στις ΗΠΑ, η Εθνική Τράπεζα, ως πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός ΗΠΑ (“Foreign Bank”) έχει συμπληρώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το US Patriot Act. To πιστοποιητικό “Certification Regarding Correspondent Accounts for Foreign Banks” μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ και τηρούν ή επιθυμούν να συνάψουν διασυνοριακή σχέση ανταπόκρισης με την Εθνική Τράπεζα ή τα Καταστήματά της στο εξωτερικό.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top