Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας;

Στο   πλαίσιο   της   διαχρονικής   και   έμπρακτης   υποστήριξης   των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021". Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Εδώ θα βρείτε όλη την απαραίτητη υποστήριξη και την καθοδήγηση που χρειάζεστε για να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας.

Ακόμη μπορείτε:

 • Να επιλέξετε το στεγαστικό που σας ταιριάζει
 • Να έχετε προνομιακό επιτόκιο
 • Να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία μας

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος εδώ.

Με 2 λόγια:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση 
 • Επιχορήγηση μέχρι και 75%
Προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ

Προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ

Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με λήψη δανείου Εξοικονομώ, και εφόσον επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα για τράπεζα συνεργασίας σας, μπορείτε να αποκτήσετε με ευνοϊκούς όρους, υποβάλλοντας αίτημα αποκλειστικά μέσω Καταστήματος, και το προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ, για επιπλέον χρηματοδότηση και κάλυψη λοιπών εξόδων, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ.  Επιλέξτε το προσωπικό δάνειο ΕΞΠΡΕΣ, με ποσό  από 300€ έως 6.000€, και επωφεληθείτε από έκπτωση 2 μονάδων στο ισχύον  επιτόκιο, από τα μηδενικά έξοδα δανείου, καθώς και από τη δυνατότητα ένταξης σε ασφαλιστικό Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών (ΠΠΠ).

Μαθαίνω περισσότερα
Επισκευαστικό δάνειο Εστία - Ανακαίνιση

Επισκευαστικό δάνειο Εστία - Ανακαίνιση

Εναλλακτικά του προσωπικού δανείου ΕΞΠΡΕΣ, και εφόσον έχετε υπαχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα για τη συμμετοχή σας σε αυτό, μπορείτε να αποκτήσετε με ευνοϊκούς όρους το επισκευαστικό δάνειο Εστία – Ανακαίνιση, για τη χρηματοδότηση επισκευαστικών εργασιών ή/και εργασιών ανακαίνισης, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αποκτήσετε ποσό από 3.000€ έως 20.000€, χωρίς προσημείωση υποθήκης, με παροχή έκπτωσης 1 μονάδας στο ισχύον επιτόκιο, καθώς και μηδενική εφάπαξ δαπάνη για έρευνα αιτήματος & έγκριση δανείου.

Μαθαίνω περισσότερα

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" αναλυτικά

 • Ποσό δανείου: έως €16.800, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Δυνατότητα προκαταβολής: 70% επί του ποσού δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος.
 • Για την πρώτη κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου, σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.

*Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Το πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν δύο τύποι αιτήσεων:

 1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 2. Αίτηση Πολυκατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα συστήματα διαχείρισης «smart home», αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας)

Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/επιμέρους διαμέρισμα πολυκατοικίας ανέρχεται σε €28.000.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2020 & κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία 
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα (€)  Οικογενειακό Εισόδημα (€)  Ποσοστό Επιχορήγησης
 Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

 Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο
πρόσωπο/ Ενοικίαση

 1  ≤ 5.000  ≤ 10.000  75%  65%
 2  > 5.000 – 10.000  > 10.000 – 20.000  70%  60%
 3  > 10.000 – 20.000  > 20.000 – 30.000  55%  45%
 4  > 20.000 – 30.000  > 30.000 – 40.000  45%  40%
 5  > 30.000  > 40.000  40%  40%

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα προσμετρώνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Τα εν λόγω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής* στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" καθώς και οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος [ https://exoikonomo2021.gov.gr/ ].

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής TAXISnet και έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Μέσω του ΠΣ, θα έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

*Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2021": https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

'Εχετε απορίες;

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιχορήγηση έως και 75% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων,
 • κάλυψη:
  • του κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων
  • της αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  • της αμοιβής συμβούλου έργου
  • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
  • κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
   του προγράμματος
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση που λάβετε δάνειο για την κάλυψη
  της ιδιωτικής σας συμμετοχής.
Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες,  σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών).
Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, βάσει σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.
Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή  μόνο μίας αίτησης για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις €80.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.
Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.
Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας σας.

Πριν ξεκινήσετε

Απαραίτητα έγγραφα

Για να αποκτήσετε το δάνειο που θέλετε, θα πρέπει να σας ξέρουμε. Έτσι, θα χρειαστούμε σίγουρα την ταυτότητα, το διαβατήριο ή και την άδεια παραμονής στη χώρα, ανάλογα με την υπηκοότητά σας.

Αποδεικτικά του εισοδήματός σας

Ένα δάνειο έρχεται και με την υποχρέωση αποπληρωμής. Έτσι, θα χρειαστούμε το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα και δικαιολογητικό βάσει της απασχόλησής σας (βεβαίωση μισθοδοσίας, αποδεικτικό σύνταξης ή ΦΠΑ-ΑΠΥ). 

Περιορισμοί δανεισμού

Για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στο προσωπικό δάνειο που θέλετε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πλήρως την αίτησή σας. Έτσι, παρακαλούμε να μας απαντήσετε με ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις και να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αφού κάνετε την αίτηση

Πρώτη επίσκεψη

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, θα χρειαστεί να έρθετε σε ένα κατάστημα, να μας φέρετε τα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτηση.

Έγκριση και υπογραφή

Εάν προχωρήσει η διαδικασία, έρχεστε ξανά στο κατάστημα για να υπογράψουμε τη σύμβαση, να ενεργοποιήσουμε την εξασφάλιση και να εκταμιεύσουμε το ποσό στον λογαριασμό σας.

i-bank statements

Εφόσον προχωρήσουμε στην εκταμίευση, τότε μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία, για να λαμβάνετε ενημέρωση για την έκδοση του ειδοποιητηρίου σας στο email σας.

Ενδιαφέρομαι για το "Εξοικονομώ"

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της ειδικής φόρμας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 690 5200 και να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μαζέψτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες μέσα από χρήσιμα άρθρα.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top