Μεθοδολογία και Εργαλεία Μέτρησης του Κινδύνου Συμμόρφωσης

Στην Εθνική Τράπεζα δεσμευόμαστε για τη συμμόρφωση των λειτουργιών μας και των εργαζομένων μας με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για το λόγο αυτό:

  • εφαρμόζουμε εξειδικευμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές αναγνωρισμένων Οργανισμών ή και ανεξάρτητων Εποπτικών Αρχών, 
  • σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κατάλληλα προγράμματα ελέγχου (testing and monitoring programs) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας (controls), έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος συμμόρφωσης σε αποδεκτά επίπεδα.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top