Πολιτικές για το Οικονομικό Έγκλημα

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, υιοθετούμε Πολιτικές που διασφαλίζουν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία μας.

Οι ισχύουσες Πολιτικές, που θέτουν το πλαίσιο, τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την προστασία των συστημάτων και των συναλλαγών μας αναφορικά με το οικονομικό έγκλημα είναι:

  • Πολιτική του Ομίλου για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη συμμόρφωση με τις Διεθνείς Οικονομικές Κυρώσεις και την Αποδοχή Πελατών
  • Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης.
  • Πολιτική του Ομίλου για τη συμμόρφωση με τις Διεθνείς Οικονομικές Κυρώσεις
  • Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Για την εφαρμογή των Πολιτικών αυτών:

  • σχεδιάζουμε τις κατάλληλες διαδικασίες και Εγκυκλίες Οδηγίες για την υλοποίησή τους,
  • εγκαθιστούμε κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα,
  • τηρούμε τη βασική αρχή «Γνώρισε τον πελάτη σου»,
  • διενεργούμε ειδικούς προληπτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό ελλείψεων και αδυναμιών,
  • εκπαιδεύουμε και επιμορφώνουμε το προσωπικό μας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top