Μπορείτε να διευρύνετε τις επενδυτικές επιλογές σας και να επιτύχετε διασπορά κεφαλαίων, έχοντας εξισορρόπηση κινδύνου και δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων.

Συγκεκριμένα μπορείτε να έχετε αναλόγως της εκάστοτε έκδοσης προϊόντος:

 • Υψηλή προστασία του αρχικού κεφαλαίου σας, με ολική ή μερική εγγύηση (τουλάχιστον 88%) ή / και ελάχιστη εγγυημένη απόδοση στη λήξη του προϊόντος
 • Συμμετοχή με μικρά ποσά
 • Σύνδεση της επένδυσής σας με την ελληνική ή/και διεθνή κεφαλαιαγορά 
 • Διαφάνεια και δωρεάν ενημέρωση για την εξέλιξη της επένδυσής σας μέσω Digital Banking ή μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων μας

Με 2 λόγια:

 • Δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων ανάλογα με την πορεία της απόδοσης του εκάστοτε υποκείμενου στοιχείου
 • Υψηλή προστασία αρχικού κεφαλαίου στη λήξη
 • Περιορισμός του αναλαμβανόμενου κινδύνου

Το επενδυτικό νέας γενιάς αναλυτικά

Η διάθεση των προϊόντων Επενδυτικό Νέας Γενιάς γίνεται περιοδικά  από το Internet Banking και απο τα  Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Για κάθε έκδοση προϊόντος ορίζεται συγκεκριμένη περίοδος διάθεσης.

Σας δίνεται η δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων, με ολική ή μερική εγγύηση τουλάχιστον 88% του αρχικού κεφαλαίου εφόσον το προϊόν διακρατηθεί έως την ημερομηνία λήξης του.

Η απόδοση των προϊόντων Επενδυτικό Νέας Γενιάς συνδέεται με την πορεία της απόδοσης υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου (Α/Κ, ομόλογο κ.λπ.) ή χρηματιστηριακού ή άλλου δείκτη ή ισοτιμίας μεταξύ νομισμάτων ή και συνδυασμό όλων αυτών. Ο πελάτης δύναται κατά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος:

 • να λάβει απόδοση η οποία συναρτάται κατά συγκεκριμένο ποσοστό με τη μεταβολή  της τιμής του υποκείμενου στοιχείου αναφοράς και μέχρι του ορίου μέγιστης δυνητικής απόδοσης στη λήξη, εφόσον ορίζεται στα Έγγραφα του ΔΕΠ, ανάλογα με την έκδοση του Προϊόντος.   
 • να υποστεί ζημία έως ένα συγκεκριμένο ποσοστό (έως 12%) επί του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης.

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής και η διάρκεια καθορίζονται ανά έκδοση προϊόντος και αναφέρονται στους όρους της εκάστοτε έκδοσης.

Τα προϊόντα «Επενδυτικό Νέας Γενιάς» διατίθενται σε ευρώ.
Η τελική απόδοση πάνω από το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης θεωρείται τόκος, οπότε και φορολογείται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό (σήμερα 15%).

Το προϊόν διατίθεται σε παραπάνω από μία εκδόσεις, τα χαρακτηριστικά των οποίων δύνανται να διαφοροποιούνται ουσιωδώς.

 

Τρέχουσα έκδοση

Η τρέχουσα έκδοση του Επενδυτικού Νέας Γενιάς έχει ημερομηνία έναρξης διάθεσης 15/07/2024.

Προσφέρει ολική εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη εφόσον διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του. 

Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της έκδοσης μπορείτε να αναζητήσετε στο αντίστοιχο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προϊόντος (KID), προκειμένου να επιλέξετε το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Μέσα από το site της Τράπεζας μπορείτε να ενημερωθείτε για το κανονιστικό πλαίσιο MiFID ΙΙ που εφαρμόζεται στις Aγορές Xρηματοπιστωτικών Mέσων.

Η Τράπεζα παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/ διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω των εγγράφων του προϊόντος. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται με βάση το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

Οι καταχωρίσεις αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε συνιστούν υπόδειξη ή/ και προτροπή ή/ και σύσταση ή/ και πρόταση επενδυτικής στρατηγικής ή/ και παροχή συμβουλής για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ούτε αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω, δεν συνιστούν πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς η Τράπεζα παρέχει αποκλειστικά τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/ διαβίβασης ή/ και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/ επενδυτικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Τράπεζας, όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη μας είναι έτοιμα να σας παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε.

H διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και γίνεται μέσω του Internet Banking ή των Καταστημάτων της Τράπεζας.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα  Καταστήματα της Τράπεζας ή τηλεφωνήστε μας στο +30210 484 8484 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Έχετε πολλές επιλογές στην ενημέρωσή σας.

Συγκεκριμένα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας με:

 • Μία επίσκεψη  σε ένα Κατάστημα
 • Την τριμηνιαία κατάσταση χρηματοπιστωτικών μέσων, που σας στέλνουμε μέσω του Internet Βanking της Τράπεζας μας, μέσω e-mail ή στη διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Εγγραφή στις υπηρεσίες Internet και Mobile Banking.
 • Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης καλώντας στο +30 210 48 48 484

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Έχετε απορίες;

Για πληροφορίες όσον αφορά στην  προμήθεια του προϊόντος  μπορείτε να ανατρέξετε στο αναρτημένο τιμολόγιο της Τράπεζας.
Ναι, μέσω Ιnternet Banking και από οποιοδήποτε Κατάστημά μας υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης μερικής εξόφλησης (ώστε το εναπομένον ποσό να υπερβαίνει ή να είναι ίσο με το ελάχιστο ποσό επένδυσης) ή ολικής εξόφλησης, οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του προϊόντος. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η μερική ή ολική εγγύηση κεφαλαίου. To ποσό που θα σας αποδοθεί υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της επένδυσής σας, η οποία, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από την τρέχουσα αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων αναφοράς αποδόσεων του προϊόντος καθώς και από τον εναπομένοντα χρόνο έως τη λήξη του. Προς διευκόλυνσή σας υπάρχει ο ενδεικτικός πίνακας εξαγορών που περιέχει σχετικά παραδείγματα, τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε μέσω της σελίδας  Structured Products | Εθνική Τράπεζα (nbg.gr).
Κατά την ημερομηνία λήξης της επένδυσής σας, το κεφάλαιο και οι αποδόσεις, εφόσον υπάρχουν, πιστώνονται στον λογαριασμό καταθέσεων  που μας έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής σας στο προϊόν, χωρίς να χρειάζεται η προσέλευσή σας σε Κατάστημα της Τράπεζας.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
  Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Το εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 2 ετών σε μορφή pdf.
 • Αποδεικτικό απασχόλησης
  Ενδεχομένως να ζητηθεί έγγραφο επιβεβαίωσης απασχόλησης.
 • Λογαριασμό τηλεφώνου
  Έναν λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από οποιονδήποτε πάροχο.

Επενδυτικό newsletter

Premium newsletter

Μάθετε τις εξελίξεις και τις τάσεις στις αγορές

Γνωρίζουμε την ανάγκη σας να παρακολουθείτε πρώτοι τις οικονομικές εξελίξεις. Με το εβδομαδιαίο δωρεάν Επενδυτικό Newsletter ενημερώνεστε για τα τελευταία και σημαντικότερα οικονομικά και επενδυτικά νέα.
Το κατεβάζω

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Reward Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Μισθοδοτικός Reward

Ενημερωθείτε για τον λογαριασμό μισθοδοσίας που σας ανταμοίβει
Μαθαίνω περισσότερα
Σπουδάζω Φοιτητικός Λογαριασμός Καταθέσεων

Λογαριασμός Σπουδάζω

Καλύψτε τις ανάγκες της φοιτητικής ζωής, από τα δίδακτρα μέχρι τις καθημερινές συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
VISA Classic

VISA Classic Credit Card

Απλές, γρήγορες και ασφαλείς αγορές, στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top