Με το Ασφαλιστικό - Επενδυτικό Πρόγραμμα Εφάπαξ Καταβολής, επενδύετε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο της BNP Paribas Asset Management το οποίο στοχεύει στη μακροχρόνια απόδοση της επένδυσή σας και στην προστασία του 80% της μέγιστης αξίας ενεργητικού του. Ταυτόχρονα, σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη ζωής.

Συγκεκριμένα μπορείτε να:

 • Επιλέξετε, υπό προϋποθέσεις, τη διάρκεια που επιθυμείτε από 10 έως 20 έτη
 • Επιλέξετε το ύψος του ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο ποσό τις €5.000
 • Επιβραβευτείτε στη 10ετία με 1,5% επί της αξίας του λογαριασμού επένδυσης και στη λήξη του προγράμματος με επιπλέον 2%, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 χρόνια και πάνω
 • Εμπιστευτείτε τη διαχείριση της επένδυσης στην BNP Paribas Asset Management
 • Συνδυάσετε την επένδυση με ασφαλιστική κάλυψη ζωής
 • Επιλέξετε τον τρόπο καταβολής του ποσού στη λήξη  

Με 2 λόγια:

 • Έμπειροι διαχειριστές
 • Επιβράβευση 10ετιας και λήξης
 • Ευελιξία επιλογών

Το Full Capital Plan Shield αναλυτικά:

 • Επενδύσετε μέσω του Full Capital Plan Shield, σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που στοχεύει (χωρίς να εγγυάται) επίπεδο προστασίας 80% επί της υψηλότερης καθαρής αξίας ενεργητικού που θα έχει επιτύχει η επένδυση, από την 1η Ιουλίου 2022 και έπειτα.
 • Επωφεληθείτε από την Επιβράβευση 10ετίας όπου πιστώνονται μερίδια ίσης αξίας με το 1,5% της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α.).
 • Επωφεληθείτε επιπλέον από την Επιβράβευση λήξης όπου καταβάλλεται στη λήξη και ισούται με 2% επί της αξίας του Λ.Ε.Α (εφόσον το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 15 έως 20 έτη).
 • Επιλέξετε τον τρόπο καταβολής ασφαλίσματος στη λήξη.
 • Προστατεύσετε τους δικούς σας με την ασφαλιστική κάλυψη ζωής .
 • Καλύψετε μελλοντικές ανάγκες σας, όπως τη σύνταξή σας ή τις σπουδές των παιδιών σας.ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό στη λήξη καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θέλετε, από 10 έως 20 έτη , με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης να μην είναι μικρότερη των 18 ετών και να μην υπερβαίνει τα 75 έτη. 
 
Συγκεκριμένα το Full Capital Plan Shield είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked, εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου. Έτσι, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο επιτρεπτό τα €5.000.
 

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών - Full Capital Plan Shield
Έντυπο γενικών πληροφοριών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
Προσυμβατική Ενημέρωση - Full Capital Plan Shield
 

Σημαντικές σημειώσεις:
Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..
Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, www.nbg.gr. Για  περισσότερα πατήστε εδώ. H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο

 

Έχετε απορίες;

Έχετε ελεύθερη επιλογή για το ασφάλιστρο επένδυσης, με το ελάχιστο επιτρεπτό ποσό να είναι €5.000. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα καταβληθεί όποιο από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο: 

 • Η αξία του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου ή
 • Το σύνολο του ασφαλίστρου επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί. 

 
Στη λήξη του προγράμματος, θα πάρετε τη συνολική αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρου που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή, ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη την περίοδο. Στο ποσό της λήξης συνυπολογίζεται η Επιβράβευση  10ετίας καθώς και η Επιβράβευση Λήξης για συμβόλαια άνω των 15 ετών.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Μπορείτε να μας στείλετε το τελευταίο εκκαθαριστικό σας, που θα βρείτε στο Taxisnet.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
  Ενδεχομένως να σας ζητηθεί λογαριασμός κοινής ωφέλειας που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.
 • Αποδεικτικό απασχόλησης
  Είτε είστε μισθωτός είτε ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρειαστεί να μας στείλετε μια απόδειξη ότι εργάζεστε.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ασφάλιση Καρτών

Ασφάλεια καρτών

Κάντε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, ασφαλίζοντας τις κάρτες σας
Μαθαίνω περισσότερα
Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστικές κάρτες

Κάντε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας με ασφαλείς συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας

Ασφάλιση πυρός και σεισμού

Προστατεύετε το σπίτι από τους κινδύνους που θα επιλέξετε, εύκολα και γρήγορα μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top