Τώρα, μπορείτε να αισθάνεστε ακόμη μεγαλύτερη προστασία με το ασφαλιστικό πρόγραμμα Full Health Emergency Care που δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική και προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα μπορείτε να:

 • Καλύψετε το κόστος επειγόντων περιστατικών σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία λόγω ασθενείας ή ατυχήματος 
 • Απολαμβάνετε ευελιξία επιλογών, με διαφορετικά ανώτατα όρια κάλυψης ανά περιστατικό
 • Ασφαλιστείτε χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο

Με 2 λόγια:

 • Κάλυψη Επειγόντων Περιστατικών
 • Χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο
 • Ευελιξία στις επιλογές

Το Full Health Emergency Care αναλυτικά

Το πρόγραμμα Full Health Emergency Care προσφέρει:

 • 2 διαφορετικούς συνδυασμούς προγράμματος, με ανώτατα όρια κάλυψης:
  i) 600€ και συμμετοχή 20%, ii) 1.000€ και συμμετοχή 10%.
 • Κάλυψη χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο (Ερωτηματολόγιο Υγείας).
 • Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής, όταν ο Ασφαλισμένος διαθέτει και ασφαλιστικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης της Εθνικής Ασφαλιστικής (π.χ. Full Health) και εφόσον το Νοσοκομείο που θα επισκεφτεί προσφέρει δωρεάν παροχές για επείγοντα περιστατικά. 
 • Δυνατότητα χρήσης έως 3 φορές ανά έτος.
 • Άμεση ενημέρωση 24/7 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210-9099000, όπως επίσης από το site της Εθνικής Ασφαλιστικής για το Δίκτυο των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων για το Πρόγραμμα Full Health Emergency Care.
 • Σταθερό και ενιαίο ασφάλιστρο για όλους τους Ασφαλισμένους, ανάλογα με το συνδυασμό του προγράμματος που έχει επιλέξει ο καθένας.
 • Δυνατότητα ασφάλισης ατόμων ηλικίας από 30 ημερών έως και 70 ετών χωρίς ηλικία εξόδου ή παύσης της κάλυψης για τον κυρίως Ασφαλισμένο.
 • Δυνατότητα απολογιστικής κάλυψης, εφόσον ο Ασφαλισμένος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30χμ από το πλησιέστερο Συμβεβλημένο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού.

Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο, μέλος του Δικτύου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων για επείγοντα περιστατικά, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε ασφαλισμένους με κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης από την Εθνική Ασφαλιστική (π.χ. Full Health), αίρονται τα παραπάνω ποσοστά συμμετοχής.

*Τα αναγνωρισμένα και καλυπτόμενα έξοδα που χρεώνονται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου είναι τα εξής:

 • Αμοιβές Ιατρών
 • Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις
 • Έξοδα Αγοράς Φαρμάκων
 • Ιατρικές Πράξεις
 • Αναλώσιμα Υλικά

Έχετε επιλογές μεταξύ των παρακάτω συνδυασμών:

 • Συνδυασμός 1: ετήσιο μικτό ασφάλιστρο €69
 • Συνδυασμός 2: ετήσιο μικτό ασφάλιστρο €105,80

Το πρώτο ασφάλιστρο επιβαρύνεται με Δικαίωμα Συμβολαίου €7,34.

Έχετε επιλογή ανάμεσα σε 2 συνδυασμούς

Συνδυασμός 1: Ανώτατο Όριο 600€ με συμμετοχή 20% στα αναγνωρισμένα έξοδα* ανά επείγον περιστατικό και έως 3 επείγοντα περιστατικά κατ’ έτος.
Συνδυασμός 2:Ανώτατο Όριο 1.000€ με συμμετοχή 10% στα αναγνωρισμένα έξοδα* ανά επείγον περιστατικό και έως 3 επείγοντα περιστατικά κατ’ έτος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ετήσια, με αυτόματη ανανέωση. 
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται ετησίως με χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού μέσω Πάγιας Εντολής.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε:

 

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας με ηλικία* από 30 ημερών έως και 70 ετών και χωρίς ηλικία εξόδου ή παύσης της κάλυψης για τον κυρίως Ασφαλισμένο.

*Ισχύει για τον Κυρίως Ασφαλισμένο. Για την ηλικία των λοιπών εμπλεκόμενων προσώπων, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα έγγραφα του προϊόντος.

Σημαντικές σημειώσεις:

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση,  προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στελέχη μας θα σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και συνέπεια για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, www.nbg.gr. Για περισσότερα πατήστε εδώ.

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της Τράπεζας που είναι ενεργά πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
  Μαθαίνω περισσότερα
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
  Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
  Το εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 2 ετών σε μορφή pdf.
 • Λογαριασμό τηλεφώνου
  Έναν λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από οποιονδήποτε πάροχο.

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Έχετε απορίες;

Καλύπτει τα έξοδα επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, μέλος του Δικτύου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων για επείγοντα περιστατικά, μέχρι το ποσό που θα αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και έως το ανώτατο ετήσιο όριο περιστατικών σύμφωνα με τον συνδυασμό που θα επιλέξει ο πελάτης. Επίσης καλύπτει τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία ή Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Δημόσιων ή ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και κλινικών που δεν είναι μέλη του Δικτύου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, εφόσον κατά το χρόνο εμφάνισης του επείγοντος περιστατικού ο Ασφαλισμένος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων από το πλησιέστερο νοσοκομείο - μέλος του Δικτύου Συμβεβλημένων Νοσοκομείων.

Η κάλυψη έχει άμεση ισχύ  από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και έναρξης της ασφάλισης, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού λόγω ατυχήματος.

Η κάλυψη ισχύει μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού λόγω ασθένειας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ασφάλιση Καρτών

Ασφάλεια καρτών

Κάντε την καθημερινότητά σας πιο ξέγνοιαστη, ασφαλίζοντας τις κάρτες σας
Μαθαίνω περισσότερα
Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστικές κάρτες

Κάντε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας με ασφαλείς συναλλαγές
Μαθαίνω περισσότερα
Πιστωτικές Κάρτες

Πιστωτικές κάρτες

Επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει και κερδίστε προνομιακό επιτόκιο
Μαθαίνω περισσότερα
Προπληρωμένες Κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας επιλέγοντας το όριο που θέλετε
Μαθαίνω περισσότερα
Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας

Ασφάλιση πυρός και σεισμού

Προστατεύετε το σπίτι από τους κινδύνους που θα επιλέξετε, εύκολα και γρήγορα μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής
Μαθαίνω περισσότερα

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top