Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΕ αποτελείται από επίλεκτα Μέλη τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26.07.2018,  με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, η οποία επίσης όρισε πέντε (5) εκ των έντεκα (11) συνολικά μελών του Δ.Σ. ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και (3) ως μη εκτελεστικά. Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 31.07.2019, αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13) καθώς και η εκλογή έξι (6) νέων Μελών, τέσσερα (4) εκ των οποίων ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29.08.2019, ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. John McCormick.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30.01.2020, ανακοινώθηκε η παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριου Καποτόπουλου.

Kατά τη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 01.04.2020, ανακοινώθηκε η εκλογή του ανεξάρτητου Mη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Anne Marion Bouchacourt.

Kατά τη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 02.09.2020, ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου Mη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Andrew McIntyre.

Kατά τη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22.10.2020, ανακοινώθηκε η εκλογή του  Mη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. JP Rangaswami.

Το 2019 το Δ.Σ. συνεδρίασε 25 φορές.

Το 2019 οι Επιτροπές του Δ.Σ. συνεδρίασαν συνολικά 78 φορές.

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

Κώστας   Μιχαηλίδης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2017
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Κυπριακή
Έτος γέννησης:1949
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεθνή τραπεζική, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Ορίστηκε Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο 2017.

Κατά την περίοδο 2013-2015 διετέλεσε Global Head of Strategic Change στην UBS A.G., ενώ από το 2005 έως το 2013 διετέλεσε Regional Chief Operating Officer στην Credit Suisse A.G. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Chief Operating Officer and Managing Director και Head of European Finance, Administration and Operations, Managing Director στην Credit Suisse First Boston (2000-2005), Chief Operating Officer and Managing Director στην Donaldson, Lufkin & Jenrette U.K. (1999-2000) και Chief Financial Officer (1988-1994) και Chief Administrative Officer (1994-1999) στη Merrill Lynch U.K. Έχει επίσης διατελέσει Treasurer στη Salomon Brothers U.K. (1986-1988) και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην ExxonMobil, μεταξύ των οποίων ως Treasurer και ως Financial Analyst.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος MBA Finance από το Columbia Business School, Doctorate σε "Economics and International Affairs" από το University of Denver, και BA σε "Economics and Political Science" από το Ripon College.

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Παύλος   Μυλωνάς

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1958
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής.

Εργάστηκε στο ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2000 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.

 

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Χριστίνα   Θεοφιλίδη

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2019.

Εντάχτηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2018 οπότε και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σήμερα διατελεί και ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό χώρο το 1988, στην Τράπεζα Societe Generale και στη συνέχεια εργάστηκε για 6 χρόνια στη Citibank σε θέσεις στο Mάρκετινγκ και στο Δίκτυο Καταστημάτων αφού ολοκλήρωσε το MBA της.

Από το 1997 εργάστηκε στη Eurobank και διετέλεσε Εμπορική Διευθύντρια στη θυγατρική Eurobank Cards Α.Ε., Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Διεθνών Δραστηριοτήτων και Γενική Διευθύντρια Risk στην Eurobank Household Lending Α.Ε. έως το 2013 και στη συνέχεια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ίδια Εταιρία. Το 2014 ανέλαβε στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Προβληματικών Δανείων Ιδιωτών. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Ιδιωτών Πελατών και Προϊόντων Λιανικής.

Η κα Θεοφιλίδη είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Γκίκας   Χαρδούβελης (Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος)

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

​Ο Καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019.

Ο Καθηγητής κ. Χαρδούβελης κατέχει σημαντική εμπειρία σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά θέματα, έχει μακρά καριέρα στην οικονομική έρευνα, εμπειρία σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και συνεχή επαφή με την επενδυτική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στο παρελθόν ο κ. Χαρδούβελης είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε., του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, του Ιδρύματος  Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Σήμερα, ο κ. Χαρδούβελης είναι Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Anatolia College και του Multinational Finance Society, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management, ενώ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy Research του Λονδίνου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts και Master of Science στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά του Πανεπιστημίου Harvard της Μασαχουσέτης, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνιας.

Αβραάμ   Γούναρης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

​Ο κ. Αβραάμ Γούναρης ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019.

Ο κ. Γούναρης έχει διατελέσει σε σημαντικό αριθμό ανώτατων θέσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία, κυρίως όσον αφορά σε θέματα αναδιάρθρωσης και διαχείρισης αλλαγής και θεωρείται εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης πολλαπλών  ενδιαφερομένων μερών.

Ο κ. Γούναρης είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECUSA και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Euroconsultants. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ο κος Γούναρης κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Είναι κάτοχος πτυχίων Bachelor of Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικά) και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, Reno.

Claude   Piret

 

Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Βελγική
Έτος γέννησης:1951
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο κ. Claude Piret είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Νοέμβριο του 2016. Κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο "Catholique De Louvain (Belgium)" και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση – Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο "libre de Bruxelles (ULB) -Solvay Institute".

Anne Marion   Bouchacourt

Έναρξη Πρώτης Θητείας:1/4/2020
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:2
CV

Η κα Anne Marion-Bouchacourt ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας τον Απρίλιο του 2020.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας της έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και κουλτούρας, λογιστικών και χρηματοοικονομικών ελέγχων, ενώ κατέχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Η κα Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρείες. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει ως ανώτατο στέλεχος του ομίλου Societe Generale με μια καριέρα άνω των 15 ετών, ειδικότερα, ως Group Chief Country Officer για την Κίνα (2012 - 2018), ως Senior Executive Vice President, Corporate Human Resources (2006-2012) και έχει επίσης εργαστεί ως ελεγκτής (1981 - 1986) και ως σύμβουλος (1986 - 1999) στην PricewaterhouseCoopers (PWC), έχοντας διοριστεί Διευθύντρια στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της PWC, ενώ είχε επίσης υπάρξει σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης στη Solving International (2002 - 2004) και στη Gemini Consulting (1999 - 2002).

Διατελεί επίσης Group Country Head της Societe Generale για την Ελβετία και CEO της Societe Generale Zurich, μη εκτελεστικό μέλος στην Credit du Nord, καθώς και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην Ipsos.

Η κα Marion-Bouchacourt αποφοίτησε από το École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Paris Dauphine και είναι ορκωτός ελεγκτής.

Wietze   Reehoorn

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Ο κ. Wietze Reehoorn ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019.

Ο κ. Reehoorn είναι έμπειρο ανώτατο τραπεζικό στέλεχος, έχοντας διατελέσει σε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων σε διεθνή τράπεζα με ηγετική θέση στην αγορά.

O κ. Reehoorn είναι Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της MUFG Bank (Europe) N.V. (MBE), μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Rijksuniversiteit Groningen, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Stichting Topsport Community,  μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Μουσείου Frans Hals, μέλος του ΔΣ της ABE Bonnema Stichting, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetencchappen.

Στο παρελθόν, ο κ. Reehoorn κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ομίλου IFN. Ο κ. Reehoorn ήταν μέλος της ABN Amro για πάνω από 30 χρόνια, όπου κατείχε μεταξύ άλλων τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ επίσης ηγήθηκε της ενοποίησης της ABN Amro με τη Fortis. Η ευρεία  εμπειρία του περιλαμβάνει δεξιότητες σε σχέση με θέματα διαχείρισης κινδύνων, στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Reehoorn είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, από το Rijksuniversiteit Groningen.

Elena Ana   Cernat

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

​Η κα Elena Ana Cernat ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019.

Η κα Cernat είναι ιδιαίτερα έμπειρη τραπεζικός, έχοντας διατελέσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της σε σειρά ανώτατων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών θέσεων, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας. Κατέχει σημαντική εμπειρία στη λιανική τραπεζική, στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων καθώς και στις στρατηγικές ψηφιακών και πολυκαναλικών μέσων.

Η κα Cernat, στο πρόσφατο παρελθόν, κατείχε τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Euroline Retail Services (μέλος του Eurobank Group) και αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alior Bank Warsaw, Bucharest Branch.Επιπλέον, η κα Cernat έχει λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) σε θέματα Πίστης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Φιλολογία, Εφαρμοσμένες Σύγχρονες Γλώσσες από το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai της Ρουμανίας, κάτοχος MBA, Romanian-Canadian MBA Program Certificate από το Bucharest School of Management, καθώς και διαφόρων πιστοποιήσεων συμπεριλαμβανομένης της Πιστοποίησης σε Banking Marketing.

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Αικατερίνη   Μπερίτση

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Η κα Αικατερίνη Μπερίτση ορίστηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019.

Η κα Μπερίτση φέρει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία έχει αποκτήσει έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε μεγάλες συστημικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, η κα Μπερίτση είναι ειδική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια των θέσεων που κατείχε σε Διοικητικά Συμβούλια τεσσάρων Ελληνικών τραπεζών (τρεις εκ των οποίων συστημικές), όπου κατείχε ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Στο πρόσφατο παρελθόν, η κα Μπερίτση διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταστατικών επιτροπών της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, Πρόεδρος του ΔΣ της Νέας Proton Bank και της Proton Bank ΑΕ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Credit Agricole /Εμπορική Τράπεζα. Η κα Μπερίτση υπηρετεί επίσης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κα Μπερίτση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance in Banking του INSEAD, ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης διευθυντικών στελεχών.

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Ν. 3864/2010) 

Περικλής   Δρούγκας

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1953
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Ο κ. Περικλής Δρούγκας ορίστηκε Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2018.

Η σταδιοδρομία του κ. Περικλή Δρούγκα περιλαμβάνει ανώτερες εκτελεστικές θέσεις σε κορυφαία εθνικά και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα.

Στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας απέκτησε εμπειρία ως Επικεφαλής Καρτών και Εξυπηρέτησης Πελατείας στην Agricultural Bank of Greece Bankcards SA, ενώ υπηρέτησε σε εκτελεστικούς ρόλους στη Citibank NA, Citicorp Financial Services στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη Citibank διακρίθηκε ως Κορυφαίο Στέλεχος της Citibank και βραβεύτηκε με το Citicorp Service Excellence Award. 

Από το 1994 μέχρι το 2002 ο κ. Δρούγκας διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της ING BANK NV GREECE. Το 2002, εντάχθηκε στην Εγνατία Τράπεζα ΑΕ ως Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής, ενώ στη συνέχεια διορίστηκε και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Egnatia Fin SA και Γενικός Διευθυντής της Egnatia Insurance Broker Co. Ltd, Αθήνα.

Το 2004, ο κ. Δρούγκας εντάχθηκε στον Όμιλο EFG Eurobank ως Γενικός Διευθυντής στη Best Direct S.A., ενώ η σταδιοδρομία του στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2008 όταν διορίστηκε στην Alpha Bank Serbia AD ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής. Το 2012 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Albania SHA, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατείχε θέσεις συμβούλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κ. Δρούγκας είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tirana Bank SHΑ.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένος Οικονομολόγος, ενώ έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα διευρύνοντας την κατάρτισή του.

Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Έναρξη Πρώτης Θητείας:28/1/2014
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα της NBG Securities, της Εθνικής Factors και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.