Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΕ αποτελείται από επίλεκτα Μέλη τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26.07.2018,  με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, η οποία επίσης όρισε πέντε (5) εκ των έντεκα (11) συνολικά μελών του Δ.Σ. ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και (3) ως μη εκτελεστικά. Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 31.07.2019, αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13) καθώς και η εκλογή έξι (6) νέων Μελών, τέσσερα (4) εκ των οποίων ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29.08.2019, ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., κ. John McCormick.

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ ορίστηκε ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΕ (μη εκτελεστικός) ορίστηκε η κα. Αικατερίνη Μπερίτση, o κ. Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος, και Εκτελεστικά Μέλη ορίστηκαν  ο κ. Δημήτριος Καποτόπουλος και η κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη. Περαιτέρω τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής: κ. Γκίκας Χαρδούβελης - Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, κ. Claude Piret,  κ. Andrew McIntyre, κ. Αβραάμ Γούναρης, κ. Wietze Reehoorn, κα Elena Ana Cernat και ο κ. Περικλής Δρούγκας ως Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το 2019 το Δ.Σ. συνεδρίασε 25 φορές.

Το 2019 οι Επιτροπές του Δ.Σ. συνεδρίασαν συνολικά 78 φορές.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

Κώστας   Μιχαηλίδης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2017
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Κυπριακή
Έτος γέννησης:1949
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεθνή τραπεζική, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Κατά την περίοδο 2013-2015 υπηρέτησε ως Global Head of Strategic Change στην UBS A.G., ενώ από το 2005 έως το 2013 διετέλεσε Regional Chief Operating Officer στην Credit Suisse A.G. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Chief Operating Officer and Managing Director και Head of European Finance, Administration and Operations, Managing Director στην Credit Suisse First Boston (2000-2005), Chief Operating Officer and Managing Director στην Donaldson, Lufkin & Jenrette U.K. (1999-2000) και Chief Financial Officer (1988-1994) και Chief Administrative Officer (1994-1999) στη Merrill Lynch U.K. Έχει επίσης διατελέσει Treasurer στη Salomon Brothers U.K. (1986-1988) και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην ExxonMobil, μεταξύ των οποίων ως Treasurer και ως Financial Analyst.

 

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος MBA Finance από το Columbia Business School, Doctorate σε Economics and International Affairs από το University of Denver, και BA σε Economics and Political Science από το Ripon College

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Παύλος   Μυλωνάς

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1958
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής.

Εργάστηκε στο ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2000 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.

 

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Χριστίνα   Θεοφιλίδη

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2019.

Εντάχτηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2018 οπότε και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό χώρο το 1988, στην Τράπεζα Societe Generale και στη συνέχεια εργάστηκε για 6 χρόνια στη Citibank σε θέσεις  στο Mάρκετινγκ και στο Δίκτυο Καταστημάτων. Από το 1997 εργάστηκε στη Eurobank και διετέλεσε Εμπορική Διευθύντρια στη θυγατρική Eurobank Cards Α.Ε., Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Διεθνών Δραστηριοτήτων και Γενική Διευθύντρια Risk στην Eurobank Household Lending Α.Ε και στη συνέχεια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ίδια Εταιρία. Το 2014 ανέλαβε στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Προβληματικών Δανείων Ιδιωτών. Από το 2016 έως το 2018 διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Ιδιωτών Πελατών και Προϊόντων Λιανικής.

Η κα.  Θεοφιλίδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Γκίκας   Χαρδούβελης (Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος)

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Αβραάμ   Γούναρης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Claude   Piret

 

Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Βελγική
Έτος γέννησης:1951
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο κ. Claude Piret είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Νοέμβριο του 2016. Κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο "Catholique De Louvain (Belgium)" και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση – Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο "libre de Bruxelles (ULB) -Solvay Institute".

Andrew   McIntyre

Έναρξη Πρώτης Θητείας:23/4/2018
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Βρετανική
Έτος γέννησης:1956
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:3
CV

Ο κ. Andrew McIntyre διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας εργαστεί σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ο κ. McIntyre διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Lloyds Bank Corporate Markets plc από το 2017. Διατελεί επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Hermes Property Unit Trust από το 2017, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Cavamont Holdings Limited από το 2016, μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της C.Hoare &Co από το 2015 και ως Επίτροπος Παρακολούθησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Centre for Economic Policy research από το 2014. Ο κ. McIntyre είχε επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Southern Housing Group από το 2004 έως το 2013 και υπήρξε εταίρος της Ernst & Young, όπου εργάστηκε κατά το διάστημα 1988-2016 φθάνοντας μέχρι τη θέση Ανώτατου Εταίρου στο UK Financial Services Assurance practice έχοντας συνεργαστεί με διάφορες επιχειρηματικές ομάδες και πελάτες.

Είναι κάτοχος Bachelor of Arts και Master of Arts από το University of Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ορκωτός ελεγκτής πιστοποιημένος από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Anne Marion   Bouchacourt

Έναρξη Πρώτης Θητείας:1/4/2020
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Wietze   Reehoorn

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Elena Ana   Cernat

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Αικατερίνη   Μπερίτση

Έναρξη Πρώτης Θητείας:31/7/2019
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Ν. 3864/2010) 

Περικλής   Δρούγκας

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1953
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Έναρξη Πρώτης Θητείας:28/1/2014
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα της NBG Securities, της Εθνικής Factors και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.