Αικατερίνη Μπερίτση

Αικατερίνη Μπερίτση

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα Αικατερίνη Μπερίτση ορίστηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019. Τον Ιούλιο του 2021, η κα Μπερίτση διορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Μπερίτση φέρει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία έχει αποκτήσει έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε μεγάλες συστημικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, η κα Μπερίτση είναι ειδική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια των θέσεων που κατείχε σε Διοικητικά Συμβούλια τριών Ελληνικών τραπεζών (δύο εκ των οποίων συστημικές), όπου κατείχε ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Στο παρελθόν, η κα Μπερίτση διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταστατικών επιτροπών της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, Πρόεδρος του ΔΣ της Νέας Proton Bank και της Proton Bank ΑΕ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Credit Agricole /
θυγατρικών της Εμπορικής Τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη. Η κα Μπερίτση υπηρετεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κα Μπερίτση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance in Banking του INSEAD, ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης διευθυντικών στελεχών.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top