Anne Marion-Bouchacourt

Anne Marion-Bouchacourt

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα Anne Marion-Bouchacourt ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας τον Απρίλιο του 2020.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας της έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και κουλτούρας, λογιστικών και χρηματοοικονομικών ελέγχων, ενώ κατέχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Η κα Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρείες. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει ως ανώτατο στέλεχος του ομίλου Societe Generale με μια καριέρα άνω των 15 ετών, ειδικότερα, ως Group Chief Country Officer για την Κίνα (2012 - 2018), ως Senior Executive Vice President, Corporate Human Resources (2006-2012) και έχει επίσης εργαστεί ως ελεγκτής (1981 - 1986) και ως σύμβουλος (1986 - 1999) στην PricewaterhouseCoopers (PWC), έχοντας διοριστεί Διευθύντρια στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της PWC, ενώ είχε επίσης υπάρξει σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης στη Solving International (2002 - 2004) και στη Gemini Consulting (1999 - 2002).

Διατελεί Πρόεδρος της
Societe Generale Private Banking Switzerland, Group Country Head της Societe Generale για την Ελβετία και CEO της Societe Generale Zurich, μη εκτελεστικό μέλος στην Credit du Nord, καθώς και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην Ipsos. Επιπλέον, υπηρετεί ως Πρόεδρος των ‘Conseillers du Commerce extérieur de la France (Suisse)’ και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Association des banques étrangères en Suisse’.

Η κα Marion-Bouchacourt αποφοίτησε από το École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Paris Dauphine και είναι ορκωτός ελεγκτής.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top