Παναγιώτης Δασμάνογλου

Παναγιώτης Δασμάνογλου

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου είναι Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας από το 2016. Παράλληλα εκλέχθηκε ως Γενικός Εταιρικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Κατά την τελευταία εικοσαετία έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας σε διάφορες ανώτατες διοικητικές θέσεις, στους τομείς Διεθνών και Εταιρικών Νομικών Υποθέσεων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ξεπλύματος χρήματος, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ από τον Ιούλιο 2018 έως τον Ιούλιο 2019 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Χρηματιστηριακής και από το 2016 μέχρι το 2022 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Asset Management. Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στην Επιτροπή International Affairs. Aπό τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέλαβε Αντιπρόεδρος της νέας Συντονιστικής Επιτροπής “Banking Regulation, Compliance & Consumers” της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Masters in European Law) από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Έχει λάβει μεταπτυχιακές διεθνείς πιστοποιήσεις από το INSEAD Business School σε θέματα σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και τραπεζικής διοίκησης καθώς και σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top