Αβραάμ Γούναρης

Αβραάμ Γούναρης

Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Αβραάμ Γούναρης ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος.

Ο κ. Γούναρης έχει διατελέσει σε σημαντικό αριθμό ανώτατων θέσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία, κυρίως όσον αφορά σε θέματα αναδιάρθρωσης και διαχείρισης αλλαγής και είναι εξειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών.

Στο παρελθόν ο κ. Γούναρης είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroconsultants, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECUSA, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Είναι κάτοχος πτυχίων Bachelor of Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικά) και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, Reno.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top