Πολιτική Αποδοχής Πελατών

Η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με τους πελάτες μας αποτελεί κανονιστική απαίτηση για όλο τον Όμιλο, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Ν. 4557/2018 καθώς και την ΕΤΠΘ 281/17.03.2009).
Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές,
  • τη διαμόρφωση του οικονομικού / συναλλακτικού του προφίλ,
  • την επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε περίπτωση μεταβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητα και το εισόδημά σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Επιβεβαιωτικά έγγραφα ΦΠ & Έντυπο Συστηθήκατε».

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top