Πολιτική Κυρώσεων

Η Πολιτική μας ορίζει το πλαίσιο, τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την προστασία της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις διεθνείς κυρώσεις.

Με την Πολιτική αυτή στοχεύουμε:

  • στην πρόληψη της χρησιμοποίησης των συστημάτων μας για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • στη συστηματικότερη παρακολούθηση των κυρώσεων που επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς
  • στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις διεθνών φορέων (Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (UN)OFAC) και με τους εγχώριους καταλόγους από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
  • στη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου
  • στην αποτροπή επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων και άλλων ποινών από εποπτικές ή άλλες ανεξάρτητες αρχές.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top