Επικαιροποίηση στοιχείων πελατών

Η επικαιροποίηση των στοιχείων και των εγγράφων που πιστοποιούν και επαληθεύουν επαρκώς την ταυτότητα και το οικονομικό/συναλλακτικό σας προφίλ, αποτελεί κανονιστική υποχρέωση και θα πρέπει να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε μεταβολή αυτών και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης. Η επικαιροποίηση των στοιχείων σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών μας καναλιών (internet και mobile banking), τα οποία και υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την υπηρεσία eGov-KYC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων με τη χρήση eGov-KYC μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Ένημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC».

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top