Πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας Νομικών Προσώπων

Για την έναρξη ή τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης με τους εταιρικούς μας πελάτες-νομικά πρόσωπα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση επιβεβαιωτικών εγγράφων που επαληθεύουν και πιστοποιούν την ταυτότητά τους, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.

Η διαδικασία αυτή γίνεται τώρα εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια και μέσω του Internet Banking για επιχειρήσεις. Επιλέγοντας το μενού «Υπηρεσίες» και κατόπιν «Νομιμοποίηση», μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλετε ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας, να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά ψηφιακά, ή να υποβάλλετε συμπληρωματικά έγγραφα νομιμοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξή του online.
Κάντε άμεσα το αίτημά σας για την έναρξη της συνεργασίας σας μαζί μας ή την ανανέωση / τροποποίηση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων της επιχείρησης ή του οργανισμού σας, εύκολα και απλά μέσα από το Internet Banking για επιχειρήσεις.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα έγγραφα που απαιτούνται να καταθέσετε, ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε, εδώ.
Η κατάθεση των απαιτούμενων επιβεβαιωτικών εγγράφων αποτελεί κανονιστική απαίτηση και ισχύει για όλους τους πελάτες μας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top