Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ESTIA ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

​Το ESTIA ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ είναι ένα δάνειο που προορίζεται για επισκευή ή ανακαίνιση ιδιόκτητης κατοικίας και σας προσφέρεται:

 • χωρίς προσημείωση υποθήκης
 • με ποσό χρηματοδότησης μέχρι το 100% του κόστους εργασιών επισκευής/ανακαίνισης,
        με ανώτατο ποσό €20.000
 • με προκαταβολή για να ξεκινήσετε άμεσα τις εργασίες επισκευής/ανακαίνισης
 • με περιθώριο κυμαινόμενου επιτοκίου 6,9% για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • με μειωμένες δαπάνες εξέτασης αιτήματος & χορήγησης δανείου
 • με χαμηλή δόση, αξιοποιώντας τη μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να
       φτάσει έως και τα 10 έτη
 • με ευελιξίες αποπληρωμής για να το προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Επιπλέον, με τη συνεπή πληρωμή κάθε δόσης του στεγαστικού σας δανείου κερδίζετε πόντους στο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης go4more.

Η παροχή επιβράβευσης go4more ισχύει για τους κατόχους χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας της Εθνικής Τράπεζας που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης go4more.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Σκοπός

Επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας.

 

Εκταμίευση δανείου

Το δάνειο καταβάλλεται τμηματικά σε μέχρι και τρεις δόσεις:

 • α' δόση (προκαταβολή): μέχρι το 30% του ποσού δανείου που οριστικοποιείται
       μετά τον έλεγχο του εύλογου του κόστους εργασιών από συνεργαζόμενο με την
       Τράπεζα μηχανικό
 • ενδιάμεση δόση (προαιρετικά): μέχρι του 30% του ποσού δανείου
       που οριστικοποιείται μετά από έλεγχο πιστοποίησης από συνεργαζόμενο
       με την Τράπεζα μηχανικό ολοκλήρωσης των εργασιών που χρηματοδοτήθηκαν
       μέσω της α' δόσης.
 • τελευταία δόση: αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στη
       χρηματοδοτούμενη κατοικία και τον έλεγχο πιστοποίησής τους από
       συνεργαζόμενο με την Τράπεζα μηχανικό.

 

Εξόφληση δανείου

Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του εκταμιευμένου ποσού. Η καταβολή των δόσεων ξεκινά 1 μήνα μετά τη χορήγηση του δανείου.

Η πληρωμή των δόσεων του δανείου γίνεται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που υποδεικνύεται από τον δανειολήπτη και  πρέπει να τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα.

 

Διάρκεια δανείου

Έως 10 έτη, εφόσον στη λήξη του δανείου η ηλικία του νεότερου ενεχομένου (δανειολήπτη ή εγγυητή) με ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 75 έτη.


Ευελιξίες αποπληρωμής

Μπορείτε να προσαρμόσετε το δάνειο στις ανάγκες σας, επιλέγοντας:

 • αρχική περίοδο καταβολής μόνο τόκων για τα πρώτα 1 ή 2 έτη
 • παράλειψη της πληρωμής μίας δόσης ανά έτος, από το 2ο έτος αποπληρωμής του δανείου.


Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση

Μπορείτε να εξοφλήσετε, μερικά ή ολικά το δάνειό σας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

 

Παροχή εξασφαλίσεων

Δεν χρειάζεται προσημείωση υποθήκης επί της κατοικίας σας.

 

Επιτόκια - Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/ και το τιμολόγιο του δανείου, πατήστε εδώ.

Αίτηση & Δικαιολογητικά

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε από τα εξειδικευμένα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης δανείου.

Ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε.

Εφόσον υπάρχουν και άλλα άτομα με δικαίωμα επί της κατοικίας σας (π.χ. συγκύριοι, ψιλοί κύριοι, επικαρπωτές), θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στο αίτημα ως εγγυητές. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσέλθετε μαζί στο Κατάστημα, προσκομίζοντας ο καθένας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


 

Έγκριση & Εκταμίευση

Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έγκριση του προϋπολογισμού εργασιών επισκευής/ανακαίνισης.

Αφού οι έλεγχοι ολοκληρωθούν και όλα έχουν καλώς, θα υπογράψετε τη σύμβαση του δανείου σας και θα μπορείτε να λάβετε προκαταβολή για να ξεκινήσετε άμεσα τις εργασίες επισκευής/ανακαίνισης.

Η εκταμίευση του δανείου σας πραγματοποιείται στον καταθετικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Για τις δαπάνες, ενημερωθείτε από τον πίνακα Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων.Πληροφορίες & Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας και σας στηρίζουν σε κάθε σας βήμα!

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας πληρώνονται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που πρέπει να τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα. 

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δάνειό σας (όπως άληκτο κεφάλαιο, υπολειπόμενες δόσεις, επιτόκιο εκτοκισμού κ.λπ.) η Τράπεζα σας αποστέλλει σχετικό ειδοποιητήριο σε περιοδική βάση.

Επιπλέον, εάν είστε χρήστης της εφαρμογής i-bank Internet Banking, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bank statements  για να λαμβάνετε μέσω e-mail ειδοποίηση  για την έκδοση των  λογαριασμών του δανείου σας! 

 

Μεταβολή στοιχείων

Μπορείτε να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εύκολα & γρήγορα μέσω Internet ή Mobile Banking απευθείας μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή επιλέγοντας να ανεβάσετε επιβεβαιωτικά έγγραφα.


Στην παρούσα φάση, τα στοιχεία που μπορείτε να ενημερώσετε ηλεκτρονικά είναι τα στοιχεία εισοδήματος, επικοινωνίας, διεύθυνσης και επαγγέλματος.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας για να δηλώσετε οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα".