Αβραάμ Γούναρης

Αβραάμ Γούναρης

Πρόεδρος

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Αβραάμ Γούναρης ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος.
Στο παρελθόν, ο κ. Γούναρης είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroconsultants, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECUSA, και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, ενώ έχει και εμπειρία στον δημόσιο τομέα, έχοντας διατελέσει Managing Director κρατικών εταιρειών στον τομέα των μεταφορών και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο κ. Γούναρης κατέχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία, κυρίως όσον αφορά σε θέματα αναδιάρθρωσης και διαχείρισης αλλαγής και είναι εξειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών.
Είναι κάτοχος πτυχίων Bachelor of Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικά) και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, Reno.

 
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top