Anne Marion-Bouchacourt

Anne Marion-Bouchacourt

Μέλος

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα. Anne Marion-Bouchacourt ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Απρίλιο του 2020. 
Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας της έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού, Κουλτούρας, ESG, στον Τραπεζικό Μετασχηματισμό, σε έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ κατέχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα λογιστικών και χρηματοοικονομικών ελέγχων, στρατηγικής, και οργάνωσης.
Η κα. Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρείες.
Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως ανώτατο στέλεχος του ομίλου Societe Generale με μια καριέρα άνω των 15 ετών, ειδικότερα, ως Group Chief Country Officer για την Κίνα (2012 - 2018), ως Senior Executive Vice President, Corporate Human Resources (2006-2012) και έχει επίσης εργαστεί ως ελεγκτής (1981 - 1986) και ως σύμβουλος (1986 - 1999) στην PricewaterhouseCoopers (PwC), έχοντας διοριστεί Διευθύντρια στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της PwC, ενώ είχε επίσης υπάρξει Partner στην Solving International (2002 – 2004) και στην Gemini Consulting (1999 – 2002) υπεύθυνη μεγάλων διεθνών στρατηγικών έργων για μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Είχε υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Societe Generale Private Banking Switzerland, Group Country Head της Societe Generale για την Ελβετία και CEO της Societe Generale Zurich (τμήμα της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της SG), Αντιπρόεδρος του Association of Foreign Banks in Switzerland, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Swiss Bankers Association καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Swiss Sustainable Finance.
Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών στην Ipsos, καθώς και Μέλος στην Banque Bonhôte & Cie SA. Επιπλέον, υπηρετεί ως Πρόεδρος του ‘Conseillers du Commerce extérieur de la France (Suisse)’ και ως Μέλος του International Advisory Board of HEC Lausanne. 
Η κα. Bouchacourt αποφοίτησε από το École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Corporate Finance από το Πανεπιστήμιο Paris Dauphine και είναι ορκωτός ελεγκτής. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top